Uusi keskusvastapuoli lisää kilpailua pohjoismaisissa pörsseissä

Keskusvastapuolipalveluja tarjoava SIX x-clear aloittaa toimintansa Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä. SIX x-clear tulee toimimaan rinnakkain jo Nasdaqissa toimivien keskusvastapuolten EuroCCP:n ja LCH.Clearnetin kanssa. Uuden toimijan odotetaan piristävän pörssikauppaa ja tehostavan kilpailua.

Keskusvastapuoli on keskeinen toimija arvopaperikaupankäynnissä. Keskusvastapuoli asettuu pörssikaupassa sekä myyjän että ostajan vastapuoleksi. Keskusvastapuolen käyttäminen vähentää vastapuoliriskiä: jos toinen välittäjä kaatuisi tai joutuisi maksuvaikeuksiin kesken kaupankäynnin, toinen osapuoli saattaisi jäädä ilman rahoja tai osakkeita.

”Finanssialan Keskusliitto on ajanut pitkään avointa kilpailua arvopaperimarkkinoilla. Mielestämme on erittäin hyvä asia, että SIX x-clear aloittaa toimintansa Suomen markkinalla, sillä uusi toimija voi myös houkutella kansainvälisiä välittäjiä,” sanoo Finanssialan Keskusliiton arvopaperiasiantuntija Pauliina Lappeteläinen.

SIX x-clearin on tarkoitus aloittaa palveluiden tarjoaminen 20. helmikuuta. Nasdaq odottaa vielä pohjoismaisten viranomaisten vahvistusta asialle. Päivämäärä ei ole vielä kiveen kirjoitettu, vaan esimerkiksi sääntelyä koskevat vaatimukset saattavat vielä lykätä ajankohtaa.