Uusi tietopaketti opastaa verkkolaskun käyttöön

​Sähköinen laskutus yleistyy Suomessa, mutta pienet yritykset hoitavat laskutuksen edelleen liian usein paperilla. Paine verkkolaskun käyttöön kuitenkin kasvaa, sillä kaikki yritykset eivät enää ota vastaan paperilaskuja.

Kaksitoista elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatiota yhdistivät voimansa, jotta pk-yritykset tulisivat tietoisiksi verkkolaskun hyödyistä. Organisaatiot tuottivat tietopaketin, joka rohkaisee ja neuvoo yrittäjiä verkkolaskun käyttäjiksi. Tavoitteena on tehdä muutoksesta yrittäjälle mahdollisimman vaivaton.

Verkkolaskusta hyötyä pk-yrityksille

”Pk-yrityksistä vasta alle puolet käyttää verkkolaskua. Tavoitteena on kääntää verkkolasku valtavirraksi. Puhutaan jopa miljardiluokan vuosittaisesta säästöpotentiaalista”, tähdentää hankkeen koordinaattori, EK:n asiantuntija Veijo Turunen.

Päästä irti paperista! -sivustolta löytyy perustietoa verkkolaskun käyttöönotosta, sanastoa aiheesta ja oikeat tahot, joilta kysyä apua ongelmatilanteissa.

www.päästäirtipaperista.fi

Aineiston ovat tuottaneet Aalto-yliopiston Real-Time Economy -hanke, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Kuntaliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät, Taloushallintoliitto, TIEKEn Verkkolaskufoorumi, työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomi sekä Valtiokonttori.​