Uusi Tulvakeskus nopeuttaa vakuutuskorvausten maksamista

Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos ovat aloittaneet vuoden alussa tulvakeskustoiminnan. Tulvakeskus tuottaa valtakunnallisia tulvaennusteita ja tulvavaroituksia sekä ylläpitää valtakunnallista vesi‐ ja tulvatilannekuvaa. Vakuutusalan kannalta tulvakeskustoiminta on hyvä uudistus, joka nopeuttaa muun muassa vakuutuskorvausten maksamista tulvien iskiessä.

Tulvakeskus on yhteistyöverkosto, jonka toiminta perustuu Ilmatieteen laitoksen ja SYKE:n asiantuntijoiden yhteistyöhön. Tulvakeskus päivystää vuorokauden ympäri. SYKEn automaattisten vesistötulvavaroitusten sekä Ilmatieteen laitoksen merivedenkorkeus- ja rankkasadevaroitusten lisäksi Tulvakeskus toimittaa viranomaisille säännöllisesti tiedotteita ja varoituksia.

Vakuutusalan kannalta katsoen uudenlainen asiantuntijoiden yhteistyö on erittäin tervetullutta.

”Meteorologien ja hydrologien ammattitaidon yhdistäminen auttaa eritoten tulviin varautumisessa koko maassa”, sanoo Finanssialan Keskusliiton vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen. ”Siinä vaiheessa, kun tulva on jo aiheuttanut vahinkoa, on Tulvakeskuksesta toivottavasti saatavissa tärkeää alueellista tietoa pelastusviranomaisille. Kun viranomaisilla on tilannekuva tulvasta selvillä, voivat he ohjata pelastustoimet oikeisiin kohteisiin ja pienentää siten syntyviä vahinkoja.”

Tulvakarttapalvelu riskialueille

Uusi tulvakarttapalvelu on yksi Tulvakeskuksen tarjoamista palveluista. Sekä asukkaat että viranomaiset voivat hyödyntää sitä tulviin varautumisessa. Tulvakarttapalvelussa on saatavilla tulvan peittävyyttä ja syvyyttä kuvaavat tulvavaarakartat, joita on laadittu lähinnä ELY-keskuksissa yhteensä noin 90 alueelle. Kartoista näkee suuntaa-antavasti, mitkä alueet
ovat vaarassa erisuuruisilla tulvilla.

SYKEllä on päävastuu tulvaennusteista ja -varoituksista vesistötulvatilanteissa. SYKE vastaa myös jääpato- ja hyydepatoennusteista sekä tulvariski- ja tulvavaarakarttapalveluista, joiden perusteella laaditaan tulviin liittyvät vahinko- ja vaikutusarviot.

Ilmatieteen laitos vastaa meriveden korkeusennusteista ja varoituksista samoin kuin rankkasadevaroituksista. Ilmatieteen laitos tuottaa kaikkeen Tulvakeskuksen toimintaan tarvittavat sääpalvelut.