Uusi vuosi tuo uudistuksia  ASP-järjestelmään – on hyvä, että järjestelmä päivittyy vastaamaan ensiasunnon ostajan tarpeita

Kuluneiden vuosikymmenien aikana ASP-järjestelmä on mahdollistanut monelle oman asunnon ostamisen. Samalla se on edistänyt säästämisen kulttuuria ja talousosaamista. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry (FA) pitää ASP-järjestelmään vuoden 2023 alusta tulevia muutoksia hyvinä.
  • Kahden asuntosäästäjän yhdessä hankkiman asunnon ASP-lainan enimmäismäärää korotetaan 50 prosentilla.
  • Säästämisen aloittamisen ikärajaa nostetaan 44 vuoteen. Jatkossa olisi harkittava, voisiko yläikärajan poistaa kokonaan.
  • Finanssiala ry kiittelee myös tuoretta asetusmuutosta, joka nostaa ASP-talletuksen enimmäismäärää. Tämä uudistus tulee voimaan huhtikuun alusta.

ASP on pankkien ja valtion yhteinen ponnistus, jolla tuetaan nuorten ja nuorten aikuisten ensimmäisen asunnon hankintaa. Järjestely on osoittanut toimivuutensa niin lamassa kuin nousukaudenkin aikana.  Tällä hetkellä ASP-tilin voi avata 15–39-vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun asunnon hankintahinnasta on säästetty vähintään 10 prosenttia, pankki voi myöntää ASP-lainan.

Finanssiala on tyytyväinen, että hallitus jatkaa ASP-järjestelmän kehitystä. FA pitää erityisen hyvänä päätöksenä korottaa kahden asuntosäästäjän yhdessä hankkiman asunnon ASP-lainan enimmäismäärää 50 prosentilla. Samoin on perusteltua nostaa enimmäistalletusmäärää, jonka vuosineljänneksittäin voi säästää. Enimmäismäärä nousee 3 000 eurosta 4 500 euroon. Tämä uudistus tulee voimaan huhtikuun alussa.

Heti vuoden alussa tulee voimaan muutos aloitusikärajaan, joka nousee 39 vuodesta 44 vuoteen. Lisäksi jatkossa aviopuolisoiden tavoin myös avopuolisot voivat avata ASP-tilin, vaikka toinen puoliso on täyttänyt 45 vuotta, jos heillä on yhteinen lapsi.

”On erinomaista, että ASP-järjestelmän käytettävyyttä ja elinvoimaa kehitetään ja päivitetään vastaamaan yhteiskunnan ja talouden muuttumista. Kuluneiden vuosikymmenien aikana se on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut monelle oman asunnon ostamisen. Samalla se on edistänyt säästämisen kulttuuria ja talousosaamista”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

FA:n mielestä koko yläikärajan poistamista järjestelmästä kannattaisi harkita. Ikäraja on keinotekoinen ja rajaa mielivaltaisesti osan ensiasunnon ostajista ulkopuolelle, ja sen poistaminen yksinkertaistaisi sääntelyä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan