Uusia keinoja tarvitaan vanhushoivan rahoittamiseen

Uusille rahoitusinstrumenteille on kysyntää siinä vaiheessa, kun suuret ikäluokat tulevat vanhusikään. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tänään julkistaman tutkimuksen mukaan merkittävä osa palveluntarvitsijoista joutuu käyttämään omia säästöjään palveluhankintojen rahoittamiseksi. VATT:n tutkimuksessa selvitettiin suurten ikäluokkien halukkuutta maksaa vanhuspalveluista.

​VATT:n tutkimuksen mukaan suuret ikäluokat ovat valmiita maksamaan itse merkittävän osan vanhushoivastaan. Maksuhalukkuus on tutkimuksen mukaan niin selvää vastaajien odotettavissa olevaan eläketasoon nähden, että se on tulkittavissa halukkuudeksi purkaa säästöjä ja varallisuutta hoivan rahoittamiseksi. Tutkimuksessa arvioidaan tämän viittaavan siihen, että uusilla rahoitusinstrumenteilla on kysyntää tulevaisuudessa.

Suurten ikäluokkien perilliset ovat vielä vanhempiaankin valmiimpia vanhuspalveluiden rahoittamiseen omaa varallisuutta purkamalla. Keskeisenä tuloksena oli se, että lasten mielestä vanhushoivaan voisi käyttää vielä enemmän vanhusten omia ja lasten tulevia varoja kuin vanhusten itsensä mielestä.

Varallisuus koostuu pääasiassa asunnoista

Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni omassa asunnossa. Osaa asunnoista voidaan hyödyntää hyvinvoinnin rahoituksessa esimerkiksi käänteisen asuntolainan avulla. Eläkkeelle siirtyvistä noin 80 prosenttia asuu omistusasunnossa, josta ei yleensä ole enää velkaa.

– Asuntovarallisuuden hyödyntämistä hankaloittaa epävarmuus tulevien elinvuosien määrästä, toteaa asiantuntija Piritta Poikonen Finanssialan Keskusliitosta (FK).

Piritta Poikosen mukaan epävarmuus ratkeaisi elinikäisen eläkevakuutuksen avulla.

– Esimerkiksi asunnon, metsän tai kesämökin myymisestä saatavasta summasta osan voisi muuttaa lisäeläkkeeksi, joka jatkuisi aina kuolemaan saakka. Elinikäisen eläkevakuutuksen voisi ostaa myös käänteisen asuntolainan avulla. Ongelmana on tällä hetkellä se, että Suomesta puuttuu kertamaksulla rahoitettava vakuutus, jolla varallisuutta voisi muuttaa elinikäiseksi lisäeläkkeeksi elinkaaren loppupuolella.

Finanssialan Keskusliitto oli mukana rahoittamassa VATT:n tutkimusta.

Linkki tutkimukseen: Hoivakodissa vai kotihoivassa? Suurten ikäluokkien halukkuus maksaa vanhuspalveluista

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat