Uuteen liikennevakuutuslakiin jäämässä vapaamatkustajaongelma

Pitkään valmistelussa ollut liikennevakuutuslain kokonaisuudistus annettiin
tänään 19.marraskuuta eduskunnan käsiteltäväksi. Muutoin aiempaa selkeämpään ja
johdonmukaisempaan lakiuudistukseen tehtiin viime hetkellä muutoksia, jotka
koettelevat liikennevakuutuksen maksajien tasavertaisuutta. Finanssialan
Keskusliiton (FK) ja Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) mielestä tilanne pitäisi
korjata eduskuntakäsittelyssä.

Ongelma koskee vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja ajoneuvoja, joita ovat esimerkiksi eräät maatalouskoneet sekä alle 15km/h kulkevat moottorityökoneet, kuten trukit. Ajoneuvoilla on täysi vakuutusturva, vaikkei niitä vakuuteta.

Tähän saakka näiden ajoneuvojen aiheuttamat vahingot on korvannut Valtiokonttori. Uuden lain mukaan vahinkojen korvaaminen siirtyisi vuonna 2017 Liikennevakuutuskeskukselle. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen tulee siten osaksi liikennevakuutusjärjestelmää. Kustannusten maksajia ovat muut vakuutuksenottajat eli autoilijat ja moottoripyöräilijät.

Johtaja Janne Jumppanen LVK:sta sanoo, että tasavertaisuutta koetteleva ongelma voidaan ratkaista siten, ettei poikkeuksia vakuuttamisvelvollisuuteen enää sallita. ”Kun vastuut siirtyvät osaksi liikennevakuutusjärjestelmää, perusteita tällaiselle käytännölle ei enää ole. Ei ole oikein, että autoilijat ja muut vakuutuksen ottajat maksavat näiden muiden ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.”

Maksujen laiminlyönteihin tehokkaat keinot

Toinen lakiin jäämässä oleva ongelma koskee liikennevakuutusmaksujen tahallista laiminlyöntiä. FK ja LVK pitävät tärkeänä, että myöhemmin lain jatkovalmistelussa etsittäisiin keinoja puuttua maksujen laiminlyöntitilanteisiin ehdotettua tehokkaammin. Liikennevakuutuksen lakisääteisyys tarkoittaa vakuutusyhtiölle sopimuspakkoa. Yhtiön on myönnettävä vakuutus eikä se voi irtisanoa vakuutusta, vaikka asiakas jättäisi tahallisesti vakuutuksen maksamatta. Vakuutusyhtiön on myös korvattava vahingot, vaikkei vakuutusmaksua olisi maksettu.

Johtava lakimies Pia Santavirta FK:sta toteaa, että puuttumiskeinot vakuutusmaksun laiminlyöntitilanteissa ovat nyt riittämättömät. ”Pohjoismaisen käytännön mukaisesti vakuutusyhtiön pitäisi meilläkin voida irtisanoa vakuutus, jos maksua ei makseta maksuhuomautusten jälkeenkään.”

Santavirran mukaan maksamattomista liikennevakuutusmaksuista aiheutui vuonna 2014 vakuutusyhtiöille 11,3 miljoonan euron luottotappiot. ”Maksujen laiminlyönnit rasittavat koko järjestelmää ja nostavat liikennevakuutuksen hintoja. Lisäksi myös valtio jää nuolemaan näppejään saamatta jääneinä vakuutusmaksuveroina.”

Santavirta muistuttaa, että lakiuudistus kokonaisuutena on varsin onnistunut. Muun muassa vakuutusyhtiöiden kilpailumahdollisuudet paranevat, kun ajoneuvojen vahinkohistoriaa voidaan käyttää entistä monipuolisemmin hinnoittelun pohjana. Laki tukee myös ajoneuvojen automatisaation, kuten robottiautojen kehitystä. Suomen liikennevakuutuslainsäädäntö on tässä mielessä Euroopan toimivin.

Uuden liikennevakuutuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Liikennevakuutuskeskuksen tiedote