Vaatimus kestävyydestä saa rahan puhumaan uudella tavalla

Kestävyysajattelu muuttaa markkinatalouden syviä rakenteita, kiteyttää Hankenin laskentatoimen professori, vararehtori Minna Martikainen. Sijoittajat ymmärtävät yhä paremmin sijoituskohteen pitkän aikavälin arvon. Mahdollisimman korkea tuotto ei enää ole sijoituskohteen arvon ainoa mittari.

Raha puhuu, on vanha markkinatalouden perusmantra. Sijoittajat vaativat sijoituskohteiltaan tuoton lisäksi kuitenkin yhä enemmän vastuullisuutta. Finanssiala ry:n kyselyyn vastanneista puolet on pitää sijoituskohteen ilmastovaikutuksia tärkeänä sijoituskriteerinä. Lisäksi vastuullisuus yleensä kohentaa pitkän aikavälin tuottoa

”Vastuullisuuden ensimmäiset mielikuvat liittyvät yleensä hyvään ja ympäristön säästämiseen. Harvoin ajatusketjussa tulee esiin tuotto ja raha”, Martikainen sanoo.

Martikainen korostaa, että sijoittajien vaatimukset ovat muuttumassa. Pelkkä tuotto ei enää ole kaiken mitta – sijoituskohteen arvoon vaikuttaa myös riski.

”Jos vastuullisuudella pystytään vakuuttamaan omistajat ja sijoittajat, että riski on alhaisempi, se kasvattaa myös yrityksen arvoa. viherpesun aika ohi. Nykyään ei enää riitä, että yritys näyttää kestävältä rahoittajien silmissä. Vaaditaan myös konkreettisia todisteita”

Kolikon toinen puoli on kuitenkin kestävyyden mittaaminen. Martikainen korostaa, että sijoituskohteiden kestävyydestä tulee saada yhtä yksinkertaiset ja yhteismitalliset käytännöt kuin kirjanpidossa ja tilinpidossa nykyisin on.

”Kun yritykset kehittävät toimintaansa, niiden pitäisi pystä raportoimaan kehityksestä niin, että kaikki ymmärtävät samalla tavalla. Niin kauan, kun ei ole yhteismitallista kehikkoa, eivät sijoittajat voi saada viestiä oikein.”

Finanssiala ehdottaa Mitattavuutta auttamaan ESG-rekisteriä, josta selviäisi, miten hyvin yritykset ovat ottaneet huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan ja millaisia vaikutuksia niiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance. Rekisteriin kerättäisiin vertailukelpoista dataa suoraan yrityksiltä, se olisi tarjolla rahoitusalalle ja tiedemaailmaan.