Väestörekisterikeskukselta hyvä avaus kansallisen tunnistamisen strategian pohjaksi

Väestörekisterikeskuksen (VRK) selvitys sähköisen tunnistamisen eri vaihtoehdoista on tervetullut. Finanssiala arvostaa, että selvitystyön aikana on kuultu laajalti vahvan sähköisen tunnistamisen toimijoita niin yksityiseltä sektorilta, julkishallinnosta kuin etujärjestöistäkin. VRK luovutti 8.3.2019 selvityksen kansalaisten sähköisen tunnistamisesta vaihtoehdoista kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

”Pidämme viisaana, että pohditaan eri kehittämisvaihtoehtoja, esimerkiksi ajatusta valtion uudesta tunnistusvälineestä. Digipalvelujen käytön eteneminen edellyttää, että niiden käyttö on asiakkaille helppoa ja turvallista”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Finanssialan mielestä selvitys on tärkeä pohja tunnistamisen kansalliselle strategialle, joka on syytä laatia seuraavalla vaalikaudella. Kansallinen strategia on laadittava yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.

Finanssiala ry on pettynyt, että eduskunta on äskettäin hyväksynyt lakimuutoksen, joka kiristää sähköisen tunnistamisen hintasääntelyä.

”Hintaregulaatio ei lisää kilpailua vaan voi päinvastoin heikentää kilpailun edellytyksiä nostamalla alalle tulon kynnystä, estämällä ulkomaista kilpailua ja heikentämällä nykyisten toimijoiden mahdollisuuksia tarjota kehittyneitä tunnistusvälinepalveluja. Lisäksi uusi sääntely tarkoittaa sitä, että pankit tarjoavat ensitunnistamista tappiolla muiden toimijoiden hyödyksi. Olisi ollut järkevää, että uutta hintasääntelyä ei olisi toteutettu, vaan olisi odotettu kansallisen tunnistamisstrategiatyön tulokset ensin”, Kaarlela korostaa.

Valtiovarainministeriön tiedote