Vahva pankkisektori tukee talouden elpymistä

Vuosi 2015 oli Suomen pankkisektorille haastava. Poikkeuksellisen matalat korot, Suomen heikko talouskehitys ja markkinaympäristö aiheuttivat epävarmuutta. Tästä huolimatta pankkisektorin tulokset parantuivat ja vakavaraisuusluvut vahvistuivat entisestään.

Suomen pankkisektori on vahva, mikä edesauttaa luotonannon kasvua ja tukee sitä kautta reaalitaloutta. Uusi sääntely vaatii pankeilta entistä enemmän ja entistä parempilaatuisia omia varoja. Vakavaraisuusluvut vahvistuivatkin selvästi vuoden 2015 aikana pääomahankinnan ja kertyneiden voittovarojen kasvun ansiosta. Omien varojen laatu säilyi hyvänä ja ne muodostuvat lähes kokonaan ydinpääomasta.

Pankkisektorin yhteenlaskettu liikevoitto kasvoi viime vuonna selvästi edellisvuodesta. Enemmistö pankeista onnistui kasvattamaan liikevoittoaan. Alan toimijoiden tuloskehityksessä löytyy kuitenkin hajontaa.

Arvonalentumistappiot pysyivät alhaisella tasolla. Pankit ovat onnistuneet vastaamaan haastavaan markkinatilanteeseen kulusäästöillä, monipuolistamalla liiketoimintarakenteitaan ja kehittämällä palkkiosidonnaista liiketoimintaa.

”Suomen pankkisektori on pystynyt vastaamaan haasteisiin haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Pankit ovat onnistuneet kasvattamaan tulostaan ja niiden vakavaraisuus jatkaa vahvistumistaan. Vahva pankkisektori on edellytys luotonannon kasvattamiselle ja talouskasvun tukemiselle”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Yritysten lainakanta kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli suurempaa kuin euroalueella keskimäärin. Myös yritysten luotonkysynnässä oli piristymisen merkkejä, vaikkakin investointirahoituksen kysyntä pysyi vähäisenä. Yritysrahoitus on Suomessa edelleen edullista verrattuna muihin euromaihin.

Pankkien liiketoimintaympäristö on nyt murroksessa. Tilanteeseen vaikuttavat matalat ja osin negatiiviset markkinakorot, kiristynyt sääntely sekä heikko talouskehitys. Pitkällä tähtäimellä pankkien toimintaan vaikuttaa asiakaskäyttäytymisen muutos, digitalisaatio sekä muuttuva kilpailuympäristö. Pankit ovatkin panostaneet tulevaisuuteen kehittämällä digitaalista pankkitoimintaa, uudistamalla palvelutarjontaa ja vahvistamalla kilpailukykyään. Tämä näkyy muun muassa henkilöstön määrän kasvuna sekä alan työnkuvien muutoksena.

Pankkien tuloskatsaus: Pankkivuosi 2015​