Vahva vakavaraisuus suojaa, vaikka taloustilanne heikentää finanssialan toimintaympäristöä

Vakavaraisuudet säilyivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvällä tasolla sekä pankki- ja työeläke- että henki- ja vahinkovakuutussektoreilla. Kuva: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock
  • Finanssisektorin vahva vakavaraisuus tuo suojaa heikkenevän toimintaympäristön tuomilta riskeiltä, toteaa Finanssivalvonta (Fiva).
  • Vaisu talouskehitys ja talousnäkymien epävarmuus ovat pitäneet Suomen finanssisektorin riskit korkeana alkuvuonna.
  • Erityisesti kasvussa ovat kiinteistömarkkinoiden riskit.

Vaisu taloustilanne ja epävarmuus heikensivät finanssisektorin toimintaympäristöä vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kertoo Finanssivalvonta (Fiva). Vahva vakavaraisuus ja huolellinen riskinhallinta suojaavat heikkenemisen tuomilta riskeiltä.

”Eurooppalaisten pankkivalvojien heinäkuussa 2023 julkaisemien stressitestitulosten perusteella Suomen pankkisektorin vakavaraisuus kestää talousnäkymien synkentymisen lisäämät riskit. Suomalaiset pankit ovat hyvässä kunnossa, ja järjestämättömien saamisten eli pankeille takaisin maksamatta jääneiden lainojen määrä on alhainen”, muistuttaa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Vakavaraisuudet säilyivät hyvällä tasolla sekä pankki- ja työeläke- että henki- ja vahinkovakuutussektoreilla. Henkivakuutussektorin vakavaraisuus kasvoi vuoden 2022 lopusta 261,4 prosenttiin eli vahvalle tasolle. Tätä selittää osaltaan vakavaraisuuspääomavaatimuksen lievä lasku.

Fiva varoittaa erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan riskeistä. Laskevat kiinteistöhinnat, kaupankäynnin vaimeus ja markkinoiden epävarmuus kohottavat koko sektorin luotto-, sijoitus- ja likviditeettiriskejä. Finanssisektorilla on huomattavia altistumia asunto- ja kiinteistömarkkinoille, ja Fiva kertoo kiinnittävänsä valvonnassaan tänä vuonna erityistä huomiota kiinteistöriskeihin.

”Erityisesti asuntomarkkinoiden ja -rakentamisen  tilanne on vaikea, mikä tulisi ottaa huomioon makrovakauspolitiikasta päätettäessä. Esimerkiksi muiden kuin ensiasunnon ostajien asuntolainakatto tulisi pikimmiten palauttaa lakisääteiselle perustasolleen.  Myös markkinoiden tarjontapuolta on syytä tarkastella, jotta asuntorakentaminen säilyy riittävällä tasolla jatkossa. Onkin hallitukselta hyvä päätös lähteä kehittämään asuntotuotannon tukijärjestelmää. Tärkeää on, että kehitettäessä otetaan huomioon myös rahoittajien näkökulma”, Mattila muistuttaa.

Sektorin tunnusluvut kesäkuun lopussa 2023

  • Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 17,4 prosenttia (12/2022: 17,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde oli 20,9 prosenttia (12/2022: 20,6 %).
  • Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste oli 126,9 prosenttia (12/2022: 127,0 %).
  • Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 261,4 prosenttia (12/2022: 256,9 %).
  • Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 278,1 prosenttia (12/2022: 301,6 %).

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan