Vaihtoehtoja tarvitaan ikääntyneiden asumisen ja hoivan rahoittamiseen

Vakuutuksen avulla helpotettaisiin merkittävästi omien säästöjen käyttöä asumisen ja hoivan rahoittamisessa, todetaan Pellervon taloustutkimuksen (PTT) selvityksessä. Näkökulmia ikääntyvien asumiseen ja sen rahoitukseen -selvityksen koonneiden tutkijoiden mukaan haasteina ovat kasvava ikääntyvien määrä ja heidän tarpeensa ja toiveensa. Ikääntyviä varten tarvitaan erilaisia asumisen, rahoittamisen ja palveluiden yhdistäviä malleja.

Tutkijat Signe Jauhiainen, Minna Kaarakainen ja Katri Koistinen toteavat selvityksessä, että ikääntyvät tarvitsevat tietoa, miten varautua itsenäisesti. Miten yhdistää julkinen rahoitus eli jokaiselle oikeutettu turva ja yksityinen varallisuus.

Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari korostaa palvelulupauksen merkitystä asiakkaalle. Hän on harmissaan siitä, että palvelulupauksen määrittely on unohtunut sote-päätöksestä, vaikka sen määrittely luvattiin jo hallitusohjelmassa.

”Kansalaisen on saatava tietää, mistä osasta hänen palveluitaan vastaa yhteiskunta ja mistä hänen on itse maksettava. Oman varautumisen tulee olla vapaaehtoista ja täydentää lakisääteistä turvaa,” Kivisaari painottaa.

Hoivavakuutus helpottaisi varautumista

Hoivavakuutuksen tai muun elinikäisen vakuutustuotteen hankkiminen helpottaisi merkittävästi omien säästöjen käyttöä. Julkisen sektorin tarjoamaa hoivaa laajemmat palvelut olisi PTT:n selvityksen mukaan järkevintä rahoittaa vakuutuksella, jolloin hoivan tarpeeseen liittyvää riskiä voidaan jakaa vakuutettujen kesken. Vakuutuksen avulla olisi vältettävissä säästöjen loppuminen kesken.

Pitkäaikaishoivan vakuuttaminen olisi Kivisaaren mukaan tuote, jolla voisi varautua hoivan kustannuksiin.

”Koska palvelulupausta ei ole toistaiseksi täsmennetty, on vakuutustuotteiden kehittäminen erittäin haastavaa. Myöskään omilla säästöillä hankittavia elinikäisen toimeentulon turvaavia vakuutustuotteita (pitkäikäisyysvakuutus) ei verotuksesta johtuen ole. Tällaisilla vakuutuksilla voisi varautua hoivan kustannuksiin tai se voisi turvata elinikäisen toimeentulon.”

Tähän tulokseen tullaan myös PTT:n selvityksessä. Kansalaisten omaa varautumista hankaloittaa, että emme tiedä, mitä palveluita voimme vaatia julkiselta sektorilta ja mitä palveluita voimme hankkia itse. Yksityisessä hoivavakuuttamisessa ei sen vuoksi voida määritellä, mihin vakuuttamisella varauduttaisiin.

PTT:n selvityksessä on Kivisaaren mukaan nostettu esille tärkeitä asioita. Ikääntyvät tarvitsevat omaa varautumistaan varten tietoa eri asumisen, rahoittamisen ja varautumisen vaihtoehdoista.

”Uskomme, että SOTE-uudistuksen myötä käyttöönotettava henkilökohtainen budjetointi voi olla tiedon lisäämisessä avuksi. Joustavia tapoja realisoida asunto-omaisuutta tarvitaan myös lisää”, Kivisaari sanoo.

Finanssialan Keskusliitto on ollut mukana rahoittamassa selvitystä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat