Väitöstutkija: Sääntely kuristaa finanssialan pienokaiset

Finanssialan jatkuvasti paisuva sääntely uhkaa alan pieniä toimijoita, sanoo finanssialan johtajuutta tutkinut tohtoriksi väittelevä tutkija. ”Pienillä yhtiöillä ei ole mahdollisuutta palkata samanlaista juristiarmeijaa kahlaamaan uutta sääntelyviidakkoa läpi kuin alan isoilla toimijoilla”, sanoo tutkija Jukka Saksi. Tutkimuksensa perusteella Saksi kaipaa lisäksi lainsäätäjiltä ennustettavuutta esimerkiksi verokysymyksissä.

Kasvavalla alan sääntelyllä on Saksin mukaan kahdenlaisia vaikutuksia. Toisaalta se vähentää kilpailua, sillä alalle tulon kynnys nousee hankalamman sääntelyn vuoksi. Toisaalta isot toimijat saavat pieniin nähden etumatkaa suurempien resurssiensa vuoksi. ”Maakuntain pienillä toimijoilla on oma arvonsa. Ne saattavat olla hyvinkin sisällä paikallisten ihmisten arjessa ja toimissa. Tämä auttaa riskienhallinnassa, sillä asiakkaat tunnetaan hyvin. Kaikkia toimijoita tarvitaan, niin isoja kuin pieniäkin, mutta asiakkaalla on oltava mahdollisuus valita!” Saksi toteaa.

Finanssialan johtajia väitöskirjaansa varten haastatellut Jukka Saksi näkee sääntelytulvassa ongelman myös johtajuudelle. ”Kaikki se aika, jonka ylin johto joutuu käyttämään uusien sääntöjen perkaamiseen, on pois yhtiön ihmisten johtamisesta.” Saksi näkee sääntelyn kuitenkin lähtökohtaisesti hyvänä ilmiönä, jonka tarkoitus on turvata asiakkaan asemaa.

Verottajan tehtävä eläkesäästäminen mahdolliseksi

Verottajalta Jukka Saksi kaipaa linjakkuutta. ”Monet väitöskirjaa varten haastatellut finanssisektorin johtajat kokevat, etteivät veroratkaisut ole aina ennustettavia”, Saksi sanoo ja mainitsee esimerkkinä pankkiveron.

Väitöskirjassaan Saksi nostaa esille myös eläkesäästämisen ja siihen liittyvät veroratkaisut. Esimerkiksi vapaaehtoisten eläkevakuutusten myynti hiipui lähes täydellisesti vuosien varrella moneen otteeseen muuttuneen verokohtelun vuoksi. Saksin mukaan viranomaisten veropäätösten arvaamattomuus heikentää ihmisten luottamusta alan tuotteita kohtaan. Sitä kautta se vähentää halukkuutta säästää eläkkeisiin, mikä olisi yhteiskunnallisesti tärkeää.

Jukka Saksin väitöskirja ”Johtajat toimialan murroksessa” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 14.10.