Vakavaraisuuden hyvä taso säilynyt

Suomen pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus on hyvä, kertoo Finanssivalvonta. FIVA julkaisi tänään syyskuun lopun tiedot Suomen pankki- ja vakuutussektoreiden vakavaraisuudesta. 

Vakuutussektorin vakavaraisuuslukujen hienoinen aleneminen johtuu pitkälti osakekurssien laskusta.

Pankkisektorilla vakavaraisuus vahvistui erityisesti omien varojen tuntuvan kasvun ja pienemmässä määrin myös sisäisten mallien laajemman käytön vuoksi. Kokonaisvakavaraisuussuhde nousi peräti 21,6 prosenttiin kesäkuisesta 19 prosentista.

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste laski 32,5 prosentista 28,1 prosenttiin, mutta säilyi Finanssivalvonnan mukaan edelleen hyvällä tasolla. Laskuun vaikuttivat sijoitusmarkkinoiden heikentyminen etenkin loppukesästä sekä eläkevaroille hyvitettävän tuoton korkea taso.

”Finanssivalvonnan tuoreet tilastot osoittavat, että Suomen pankkisektori on vahvassa kunnossa. Pankkien omat pääomat riittävät turvaamaan luotonannon jatkuvuuden, vaikka Suomen talouden heikko tilanne jatkuisi edelleen”, sanoo Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Lue Finanssivalvonnan Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus -raportti

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat