Vakuutus tarjoaa turvaa ja mielenrauhaa – raportti auttaa vakuutusyhtiöitä kehittämään sosiaalista vastuutaan

Suomessa yksityisillä vakuutusyhtiöillä on muihin EU-maihin verrattuna poikkeuksellisen suuri rooli sosiaalivakuutusten tarjoajina. Kuva: Shutterstock
  • Vakuutusyhtiöiden kansainvälinen yhdistys Geneva Association on julkaissut raportin vakuutusalan roolista sosiaalisen kestävyyden lisäämisessä.
  • Raportti tarjoaa vakuuttajille välineet oman sosiaalisen kädenjälkensä arviointiin.
  • Yhdistyksen raportti korostaa vakuutuksen luontaista sosiaalista hyötyä taloudellisen vakauden ja mielenrauhan tarjoamisessa ihmisille ja yrityksille.

Vakuutusyhtiöiden kansainvälinen yhteenliittymä Geneva Association kiinnittää huomionsa ESG-kirjainyhdistelmän S-kirjaimeen eli sosiaaliseen vastuullisuuteen. Järjestö on julkaissut raportin, joka tarjoaa vakuuttajille välineet arvioida omaa sosiaalista kädenjälkeään.

”Vakuutustoiminnan ytimessä on yhteiskunnan turvaaminen tarjoamalla taloudellista turvaa ja mielenrauhaa sekä tukemalla toipumista erilaisista häiriöistä. Toivomme, että raportista on apua näiden vaikutusten kehittämisessä”, sanoo Geneve Associationin toimitusjohtaja Jad Ariss tiedotteessa.

Geneva Association muistuttaa, että vakuutusyhtiöt edistävät maailmanlaajuista taloudellista kestävyyttä maksamalla korvauksia ja etuuksia 5–5,5 biljoonaa (tuhat miljardia) dollaria vuodessa.

 Suomalainen vakuutusala kantaa sosiaalista vastuutaan

Myös suomalainen vakuutusala kantaa sosiaalista vastuutaan monin tavoin. Suomessa yksityisillä vakuutusyhtiöillä on muihin EU-maihin verrattuna poikkeuksellisen suuri rooli sosiaalivakuutusten tarjoajina. Työeläkevakuutuksen sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lisäksi myös liikennevakuutuksesta maksetaan muun muassa elinikäisiä ansionmenetyskorvauksia. Kotitaloudet ja yritykset ovat laajasti vapaaehtoisesti täydentäneet julkisen sektorin tarjoamaa sosiaalista turvaverkkoa, mikä näkyy erityisesti terveyspalveluihin liittyvien henkilövakuutusten määrän tasaisena kasvuna. 

”Raportissa tuodaan hyvin esille, että omaisuuteen, erityisesti asuntoihin, liittyvissä vahinkoriskeissä, kuten tulipaloissa, vakuutukset ovat ainoa tapa varautua ennakolta suurten, yllättävien ja pahimmillaan kotitalouden sosiaalista turvallisuutta uhkaavien vahinkojen varalta. Siten esimerkiksi kotivakuutuksella on yksityishenkilön taloudellisen ja sosiaalisen turvan sekä mielenrauhan kannalta aivan keskeinen merkitys”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja Hannu Ijäs.

Vakuutuksiin liittyy tyypillisesti vakuutusmaksun kautta merkittäviä kannustimia ryhtyä vahinkoa ennaltaehkäiseviin toimiin. Kuten raportissa todetaan vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina yhä enemmän korostaneet perinteisten omaisuusvahinkoihin liittyvien vahinkoriskien torjunnan lisäksi myös elämäntapoihin ja terveyteen liittyvien riskien ennaltaehkäisyn merkitystä. Vahinkoriskien hallinnalla onkin pitkällä aikavälillä merkitystä koko suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliselle kestävyydelle.

Finanssiala ry pureutui keväällä 2022 ongelmaan, jossa mielenterveyspalvelujen käyttö on johtanut herkästi vakuutushakemuksen hylkäämiseen. Nykyisin vakuutus voidaan monessa tapauksessa myöntää rajoitusehdoin sen sijaan, että hakija jäisi kokonaan ilman vakuutusturvaa. Vakuutusyhtiöt tunnistavat ongelman ja ne seuraavat aktiivisesti lääketieteen ja eri sairauksiin liittyvien hoitomuotojen kehitystä.

Mielenterveyden häiriöiden vaikutuksista vakuutuksen saantiin keskusteltiin Finanssiala ry:n pyöreän pöydän keskustelussa huhtikuussa 2022. Tilaisuudessa puhuivat alan edustajien lisäksi edustajat Mielenterveyden keskusliitosta ja Mieli ry:stä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan