Vakuutus turvaa rauhallisen yöunen

Eurooppalaiset elävät vanhemmiksi ja vauraimmiksi. Näin tapahtuu myös suurelle osalle suomalaisista. Samalla luottamus hyvinvointiyhteiskuntaan on kuitenkin rapautumassa. Kuka meistä uskoo, että saamme ikäihmisinä riittävän hoidon ja turvan? Finanssialalla on tarjota tuotteita, joiden avulla voi hyödyntää halutessaan omaisuuttaan omaan hyvinvointiinsa.

Helsingin Sanomat nosti tämän tärkeän teeman esille pääkirjoituksessaan 23.4. Kirjoituksessa käsiteltiin säästämis- ja vakuutustuotteita tavalla, joka herätti kuitenkin mietteitä. Vakuutuksen ajatusta ei aina ole helppo ymmärtää.

Minut sai reagoimaan pääkirjoituksen eläkevakuutukseen liittyvät huomiot. Kirjoituksessa todetaan, että ”Tässä sopimuksessa vanhaksi elävä voittaa. Ennen aikojaan kuoleva häviää, koska sijoitusta ei saa takaisin”.

Kirjoituksessa tulee ilmi kärjekkäästi se vaikeus, joka aina liittyy vakuutukseen. Alkuun puhutaan eläkevakuutuksesta mutta sitten siirrytään yhtäkkiä puhumaan sijoituksen takaisin saamisesta. Toki voi myöntää, että alamme markkinointi on pitkälti itse syyllinen siihen, että käsitteiden väliset erot ovat hämärtyneet.

Vakuutuksen lähtökohtana on sen kaikissa muodoissa turva eikä sijoitus. Vakuutuksen tuote ei ole korvaus vaan rauhallinen yöuni. Kaikki vakuutuksen ottaneet voivat luottaa siihen, että eläkettä maksetaan koko loppuelämän ajan. Pääsääntöisestihän emme tiedä, kauanko elämme. Ilman vakuutusta meillä on suuri epävarmuus säästöjemme riittävyydestä sekä siitä, miten jaksotamme kulutuksemme.

Palovakuutuksessa vahinko on selvä – kukapa haluaisi talonsa palavan? Onhan toki niitäkin, mutta vakuutusyhtiöiden tutkinta selvittää nykytekniikalla yhä useammin itse sytytetyt tulipalot. Eläkevakuutuksessa ”vahinkotapahtuma” on se, ettei kuolekaan säällisessä ajassa. Molemmissa tapauksissa ajatus turvasta on selvä: vakuutus korvaa, jos tulevan epävarmuuden takia varat eivät muuten riitä.

Pääkirjoitus avaa meille sen, miten vaikeiden asioiden kanssa olemme liikkeellä. Käänteiset asuntolainat ja kertamaksuiset eläkevakuutukset voidaan helposti tulkita väärin. Yhdysvalloissa on tarinoita siitä, miten joskus toimitaan tai ainakin on toimittu. Eläkettä nauttivat saavat kirjeitä: ”Ettekö olekaan vielä kuollut? Teille tehtyyn terveystarkastukseen perustuva tarjouksemme perustui oletukseen kohtuullisen pikaisesta kuolemastanne”. Kyseiset amerikkalaiset menettelyt ovat pöyristyttäviä ja erityisen tuomittavia.

Suomalainen finanssiala on liikkeellä puhtain paperein ja toimimme avoimin kortein. Me haluamme osaltamme tarjota turvaa vanhenevien ihmisten hyvinvointiin.