Vakuutusala ja viranomaiset vahvistavat varautumistaan harjoituksessa – tavoitteena kriisinkestävä toimiala

Vakuutusala on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta, ja myös sen on varauduttava erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Kuva: Shutterstock
  • Vakuutusalan FATO-varautumisharjoitus on juuri päättymässä.
  • FATO on finanssialan toimintaharjoitus, joka keskittyy tänä vuonna vakuutusalan varautumiskykyyn laajoissa ja vakavissa häiriötilanteissa.
  • Harjoituksen järjestää Huoltovarmuusorganisaation vakuutusalan pooli.

Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset ja viranomaiset harjoittelevat ja testaavat säännöllisesti varautumistaan erilaisiin uhkiin. Syksyllä 2021 rahoitusalan toimijat testasivat varautumistaan finanssialan FATO-toimintaharjoituksessa. Tänä vuonna FATO-harjoitukseen osallistuvat vakuutusalan yritykset ja viranomaiset.

Joukko vakuutusyhtiöitä sekä viranomaisia on harjoitellut erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Päättymässä olevassa vakuutusalan FATO-varautumisharjoituksessa yhtiöt ja viranomaiset harjoittelevat sekä omaa toimintaansa että yhteistyötä kriisitilanteessa. Keväällä harjoitukseen osallistuivat henki- ja vahinkovakuutusalan organisaatiot, nyt syksyllä vuorossa on työeläke- ja sosiaalivakuutusala.

”Rahoitus- ja vakuutusala ovat Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisiä aloja. Ennakoinnin merkitys varautumisessa on kasvanut. Siksi aloilla järjestetään säännöllisesti erilaisia varautumisharjoituksia”, kertoo Finanssiala ry:n varautumisasiantuntija Ida Metsämäki.

Harjoitusten tarkoituksena on selvittää toimialan ja yksittäisten toimijoiden varautumiskykyä laajoissa ja vakavissa häiriötilanteissa. Tavoitteena on, että yhteiskunnan toimivuus saadaan varmistettua mahdollisimman häiriöttömästi suuremmissakin kriisitilanteissa.

Harjoituksen päätyttyä tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta kartoitetaan mahdolliset kehityskohteet.

 ”Vaikka alan yritysten sekä suomalaisten viranomaisten varautumisen taso on korkealla, saadaan harjoituksista hyödyllisiä oppeja tulevaisuutta varten. Siksi on tärkeää, että harjoitustoiminta on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Hienoa, että myös yritykset ja viranomaiset näkevät harjoitusten arvon ja haluavat panostaa niihin”, huomauttaa Metsämäki.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on Suomen huoltovarmuuden ylläpitämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii sektoreita ja pooleja, jotka pitävät yllä ja kehittävät huoltovarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa oman toimialansa yritysten ja organisaatioiden verkostossa Huoltovarmuusorganisaatiossa (HVO).

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan