Vakuutusala kantaa ja jakaa ilmastonmuutoksen riskejä

Lainsäätäjien tulisi ottaa paremmin huomioon vakuutusyhtiöiden rooli ilmastonmuutoksen torjujina. Näin linjaa eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden keskusjärjestö Insurance Europe (IE). Vakuutusyhtiöt ovat seuranneet ilmastonmuutosta jo kauan ja nähneet erilaisten vakavien riskien lisääntyvän. Vakuutusalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, sillä riskin jakamista tarvitaan koko ajan enemmän.

Insurance Europe vetoaa Euroopan lainsäätäjiä helpottamaan vastuullista sijoittamista. Kestäviä sijoituskohteita on tällä hetkellä vähemmän kuin mihin vakuutusyhtiöillä olisi halua ja mahdollisuutta sijoittaa. Myös tiukka vakavaraisuussääntely jarruttaa uusien kestävien sijoituskohteiden syntymistä.

”Tähän mennessä suurimpia askeleita ovat ottaneet suursijoittajina olevat suomalaiset työeläkevakuutusyhtiöt. Niiden vastuullisuusraportit ovat rohkaisevaa luettavaa. Ne kertovat, että ilmastonmuutoksen vastustaminen ei ole sijoittajilta vain sanoja vaan myös tekoja”, kiittelee Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille ilmastonmuutos on keskeinen tekijä. Suomi yhtyy muun eurooppalaisen vakuutusalan huoleen, että Solvenssi II -sääntelykehikko kohtelee joiltakin osin pitkän aikavälin sijoittamista ja liiketoimintaa liian rajoittavasti.

”Sääntelykehikon riskipohjaisuus on oikein, mutta silloin myös riskit tulee ymmärtää oikein”, Kivisaari sanoo.