Vakuutusala ottaa digitalisaation vastaan yhtenä rintamana

Vakuutusalan eurooppalaiset työntekijä- ja työnantajaosapuolet ovat sitoutuneet yhteistyöhön digitalisaation tuomassa muutoksessa.

Muuttuva työympäristö vaatii työntekijöiltä uusien taitojen omaksumista ja johdolta uudistumista. Muutoksen avaimia ovat muun muassa koulutus ja huomion kiinnittäminen esimerkiksi etätyöympäristöihin.

Eurooppalaiset finanssialan työntekijöiden ja työnantajien kattojärjestöt Insurance Europe ja UNI Europa Finance ovat allekirjoittaneet julistuksen, jossa korostetaan digitalisaation ja uusien työskentelytapojen vaikutuksia vakuutusalan työhön. Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen ja Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja Liisa Halme ovat olleet tekemässä julistusta.

Kontrollista luottamukseen

Julistuksessa korostetaan, että tärkeintä on työpaikkojen säilyminen. Työnantajien on tarjottava koulutusta jatkuvasti muuttuviin töihin, ja työntekijöiden on pidettävä itsensä ajan tasalla alan muutoksista. Myös koulutuksen muodot muuttuvat: jatkossa yhä suurempi osa koulutuksesta voi tulla esimerkiksi verkon välityksellä.

Etätyö edellyttää hyvää kommunikointia ja luottamusta työpaikoilla. Työnantajan on luotettava siihen, että työt tehdään ilman niskaan hengittämistä. Työntekijän on voitava luottaa työnantajan tukeen ja koulutusmahdollisuuksiin.

Digitalisaatiojulistus solmittiin Euroopan komissiossa.

”On tärkeää, että työnantajat ja työntekijät keskustelevat eurooppalaisella tasolla finanssityön tulevaisuudesta. Yhteiset näkemykset ovat tärkeitä alkuja, joita voidaan hyödyntää kansallisella tasolla. Hyvinvoiva finanssiala -hanke on parhaita kansallisia esimerkkejä juuri tällaisesta liittojen välisestä yhteistyöstä,” Tarja Kallonen toteaa.

”Tekniikan kehittymistä ja digitalisaatiota voitaisiin varmasti hyödyntää nykyistä paljon enemmän esimerkiksi etätyössä ja paikallisessa sopimisessa. Jos työtä voisi tehdä halutessaan kotoa käsin, saattaisi joustoa esimerkiksi työaikojen suhteen löytyä nykyistä enemmän,” Liisa Halme pohtii.