Vakuutusala panostaa osaamisen kehittämiseen

Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Vakuutusväen Liitto VvL ry ovat päässeet yhteisymmärrykseen uudesta työehtosopimuksesta. Sopimus on tänään hyväksytty molempien liittojen hallinnoissa. Sopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä.

Työehtosopimuskausi on 26 kuukautta ja päättyy 31.1.2022. Sopimus on yleisen linjan mukainen ja palkkoja korotetaan 26 kuukauden aikana 3,4 prosentilla. Sopimuskorotuksesta puolet on yleiskorotusta ja puolet niin sanottua palkkakeskusteluerää, jota maksetaan palkkakeskustelujen pohjalta suoritukseen perustuen.

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen mukaisten palkattomien työtuntien poistamisesta. Niiden tilalle sopimusosapuolet ovat löytäneet vakuutusalalle sopivan ratkaisun, jossa 24 tunnin panostus kohdennetaan osaamisen kehittämiseen. Tämä osaamisen kehittämiseen käytettävä aika on palkallista työaikaa.

”Toimialan erikoispiirteisiin kuuluu, että alalla on paljon sääntelyyn perustuvaa koulutusta. Ala muuttuu myös nopeasti, ja työn murros ja teknologinen kehitys edellyttävät jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Panostaminen osaamisen kehittämiseen oli yhteinen tahto ja edistää alan yritysten tuottavuutta sekä henkilöstön hyvinvointia, toteaa Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara.

”Osaamisen kehittäminen työajalla oli yksi meidän päätavoitteistamme tällä sopimuskierroksella. Osaaminen on myös yksi työhyvinvoinnin kulmakivistä, joten senkin vuoksi tämä on meidän jäsenillemme ja koko alalle hyvä asia”, sanoo VvL:n puheenjohtaja Liisa Halme.

Sopimusosapuolet päättivät myös jatkaa tulevaisuuden työtä koskevaa vuoropuhelua sopimuskauden aikana. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen, monimuotoinen työympäristö ja osallistaminen sekä digitalisaation vaikutukset vakuutusalan toimihenkilötyössä.

”Neuvottelut pohjustivat hyvää yhteistyötä myös sopimuskauden aikana. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä vakuutusalan kehittämistä”, toteavat sopimuksen osapuolet.

Lisätietoja:

Anu Sajavaara, puh. 040 705 0939
Toimialapäällikkö
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Liisa Halme, puh. 050 424 5301
Puheenjohtaja
Vakuutusväen Liitto VvL ry