Vakuutusala: Poliisin tulipalotutkintaa ei saa vähentää

Poliisilakiin on esitetty muutosta, joka heikentäisi olennaisesti tulipalojen tutkintaa. Lakimuutos sysäisi palojen syttymissyiden tutkinnan entistä suuremmalta osin pelastusalan harteille. Pelastusalalla ei kuitenkaan ole riittäviä toimivaltuuksia ja valmiuksia palonsyyn selvittämiseen samalla tavoin kuin poliisilla.

Nykyisin poliisin on pelastuslain mukaan tutkittava sellaiset tulipalot, joissa on syytä epäillä rikosta. Lisäksi on tutkittava suurpalot sekä sellaiset palot, joista aiheutuu vakavia henkilövahinkoja. Lisäksi poliisi tutkii palorikoksia, joita ovat muun muassa vahingonteot ja tuhotyöt. Muita paloja poliisi on tutkinut hieman tilanteen ja poliisipiirien vaihtelevien käytäntöjen mukaan, sillä velvoittavaa säännöstä asiasta ei ole.

Vakuutusalan aloitteesta ensi vuoden alusta voimaan tulevaan poliisilakiin lisättiin poliisille tutkintavelvollisuus paloista, joiden luonnollista syttymissyytä ei tiedetä. Tavoitteena oli säilyttää palonsyyn tutkinnan määrä ja taso muissa kuin rikostapauksissa. Yllättäen sisäministeriö on tehnyt hallituksen esityksen, jonka mukaan tutkintavelvollisuus poistettaisiin. Finanssialan Keskusliitto vastustaa ministeriön esitystä.

”Palonsyyn tutkinnasta ei saa tehdä reikäjuustoa!”

Pelastuslain ja poliisilain käsitteet – palontutkinta ja palonsyyn tutkinta – sekoittuvat helposti ja ne on erotettava toisistaan. Palontutkinnassa pelastusviranomaiset eli palokunta arvioi, mikä on palon syttymissyy. Palonsyyn tutkinnassa taas poliisi tutkii kaikilla tarvittavilla käytössään olevilla keinoilla palon syytä. Näihin keinovalikoimiin kuuluvat näytteenotot palopaikalta, näytteistä tehtävät laboratoriotutkimukset ja kuulustelut sekä puhuttelut.

Finanssialan Keskusliiton johtaja Risto Karhusen mukaan poliisin tekemällä palonsyyn tutkinnalla varmistettaisiin, ettei palossa ole kyse rikoksesta. ”Poliisin toimi- ja tutkintavalmiudet ovat huomattavasti pelastusviranomaisten valmiutta parempia. Siitä huolimatta viime keväänä Turun yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että poliisinkin seulasta menee tuhopolttoja läpi. Poliisin tutkinnan väheneminen ei ainakaan paranna tilannetta. Ei palonsyyn tutkinnan puutteita saa suurentaa entisestään niin, että siitä tulisi entistäkin reikäisempää reikäjuustoa!”, Karhunen vaatii. Karhusen mukaan poliisin tutkintavelvollisuuden poistolla tutkimatta jäisi 1500–2000 palotapausta vuosittain.

Tuoteturvallisuus heikkenisi

Tuhopolttajien kiinnisaamisen lisäksi poliisin tekemä palonsyyn tutkinta edistäisi muutakin paloturvallisuutta. ”Palonsyyn tutkinnalla on merkitystä vaikkapa tuoteturvallisuuden parantamisessa. Palonsyyn tutkinnassa voidaan selvittää, aiheuttaako vaikkapa jokin tietty kodinkonemalli tulipaloja. Tällaisia tapauksia on tiedossa. Ne ovat päätyneet vaarallisten tuotteiden markkinoilta vetoon. Lisäksi kattavalla tutkinnalla paljastuu paloihin liittyviä petoksia”, Karhunen kertoo.

Vakuutusala ei ole huolessaan yksin. Myös pelastusalueiden johtajat ovat jättäneet asiasta lausunnon. Heidän mielestään poliisin roolin tulipalojen tutkinnassa on säilyttävä vähintään entisellään. Jos ministeriön tekemä lakiesitys hyväksytään, se tarkoittaa ainakin jossakin määrin valtion vastuulla olevan tehtävän siirtämistä kuntien vastuulle.