Vakuutusala rahoittaa tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon tutkimusta – miten kuntoutus edistää astmapotilaan työkykyä?

Yksi vakuutusalan rahoittamista tutkimuksista selvittää ammatillisen kuntoutuksen vaikutusta ammattiastmapotilaan ennusteeseen. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry, Liikennevakuutuskeskus ja Tapaturmavakuutuskeskus ovat lahjoittaneet Helsingin yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle apurahoja hoidon vaikuttavuustutkimuksiin.
  • Apurahat on suunnattu tutkimuksiin, jotka tuottavat vaikuttavuustietoa erityisesti tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen.
  • Vakuutusala rahoittaa tutkimusta 300 000 eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Ensimmäiset apurahat myönnettiin vuonna 2021.
  • Yksi apurahan saajista on Hille Suojalehto, joka tutkii ammattiastmaa sairastavien potilaiden työkykyä ja työuraa. Tutkimuksessa selvitetään myös ammatillisen kuntoutuksen vaikutusta ammattiastmapotilaan ennusteeseen.

”Tutkimuksen tavoitteena on muun muassa selvittää, miten ammatillinen kuntoutus on vaikuttanut astmasta ammattitautina kärsivän potilaan työkyvyn ja itse taudin ennusteeseen. Tutkittavassa joukossa on sekä ammatillista kuntoutusta saaneita että sellaisia, jotka eivät ole saaneet kuntoutusta, ja näitä verrataan toisiinsa”, kertoo tutkimusta johtava Työterveyslaitoksen ylilääkäri Hille Suojalehto.

Tutkimus alkaa nyt keväällä ja kestää kaksi ja puoli vuotta. Sinä aikana kerätään tutkimukseen tarvittavat henkilöt, selvitetään taustatiedot, tehdään kysely ja lopulta analysoidaan vastaukset. Tulosten perusteella kuntoutusta ja tukitoimia voidaan suunnata juuri niille potilaille, joille se on kaikkein tarkoituksenmukaisinta.

”Suomessa on oma järjestelmänsä, joten ulkomailla tehdyt tutkimukset eivät anna oikeaa tietoa erilaisten kuntoutusten ja tukitoimien vaikutuksista. Siksi on tärkeää tutkia juuri suomalaisia potilaita, jotka ovat saaneet suomalaisen järjestelmän mukaista tukea”, Suojalehto sanoo.

Viiden vuoden rahoitus

Lahjoittajat tukevat hoidon vaikuttavuuden tutkimusta 300 000 eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Nyt on menossa toinen vuosi – rahoitus alkoi vuonna 2021.

Vakuutusala on merkittävä sairaanhoitokustannusten korvaaja. Esimerkiksi vuonna 2021 vahinkovakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia sairaanhoidon kustannuksista arviolta noin 480 miljoonaa euroa.

”Vakuutusalan intressissä on yhdessä julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa edistää vaikuttavaa ja oikein kohdistuvaa hoitoa. Tarpeettomien hoitotoimenpiteiden välttäminen ja rajallisten resurssien kohdentaminen vaikuttaviin hoitomuotoihin on paitsi potilaiden myös koko yhteiskunnan etu”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja Hannu Ijäs.

Vakuutusalan rahoittamia apurahoja myönnettiin neljälle tutkimushankkeelle, jotka tuottavat vaikuttavuustietoa erityisesti tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen. Lisäksi rahoitetuilta tutkimuksilta edellytettiin käytännönläheisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Päätöksen apurahojen saajista teki lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tiedekunnan nimeämän työvaliokunnan esityksen pohjalta.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan