Vakuutusala valmis digitalisaation murrokseen

Vakuutustoiminta on muuttumassa yhä enemmän pelkästä korvauksen maksajasta riskin ennaltaehkäisijäksi. Alan suurimpia muutosvoimia ovat digitalisaatio ja määrällisesti räjähdysmäisesti kasvavan massatiedon vastuullinen hyödyntäminen. Näin totesi Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi vakuutustoiminnan 200-vuotisjuhlaseminaarissa keskiviikkona 21.9.

​Robotiikan ja automatisaation myötä monet riskit muuttuvat. Kun esimerkiksi autoa ei enää kohta tarvitse ajaa itse eikä sitä ehkä ole enää mielekästä omistaakaan, muuttuu myös vakuutuksen rooli. ”Jossain muodossa tarvitsemme vakuutusta aina mutta emme välttämättä sellaisessa, johon nyt olemme tottuneet. Tähän muutokseen vakuutusala valmistautuu jo hyvää vauhtia”, Kauppi sanoo.

Nähtävissä on myös merkittävä asiakaskäyttäytymisen muutos. Kauppi toteaa, että ihmisistä kertyy yhä enemmän tietoa joko heidän suostumuksellaan tai ilman, että koko asiaa edes tiedostetaan. Tämä tieto tarjoaa mahdollisuuden arvioida riskejä uudella tavalla.

”Asiaan liittyy ymmärrettävää huolta siitä, missä määrin itse kullakin meistä on oikeus pitää omat tietomme salassa. Vakuutusalan tavoite on käyttää massatietoa korostetun vastuullisesti, jotta asiakas aidosti hyötyy itseään koskevan tiedon jakamisesta.” Kauppi muistuttaa, että myös asiakas voi aiempaa herkemmin alkaa pohtia, haluaako hän esimerkiksi jakaa henkiriskinsä tupakoivien kanssa vai pitäisikö hänen pikemmin saada etua siitä, että itse elää terveemmin.

Suomessa vakuutuksiin on aina yhdistynyt sekä yksityistä että julkista turvaa. Tästä hyviä esimerkkejä ovat muun muassa työeläkevakuutus tai lakisääteinen tapaturmavakuutus. Kaupin mielestä yksityisen ja julkisen kumppanuutta on hyvä jatkaa ja voimistaa myös vapaaehtoisen turvan puolella. Hän korostaa, että tarvitsemme Suomessa yhä kipeämmin ratkaisuja muun muassa vanhuuden hoivan rahoitukseen tulevaisuudessa. Vakuutus tarjoaa tähän työkalun, jolla pitkään elämisen riski voidaan tasata koko eliniän ajalle.

Vakuutustoiminta on viime vuosikymmeninä liukunut yhä lähemmäs kohti muuta finanssiliiketoimintaa. Alalla toimitaan pitkälti samoilla pelisäännöillä kuin muillakin finanssitoimialoilla.

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden liitot laajenevat nyt hyvää vauhtia myös muun muassa terveydenhoidon sektorille. ”Kehitys ei jää vain tähän vaan tulemme varmasti näkemään aivan uudenlaisia palveluja ja innovaatioita. Paras innovaatio on kuitenkin vahinkojen ennalta ehkäisy. Torjuttu vahinko on aina kaikkien kannalta parempi kuin korvattu vahinko”, Kauppi sanoo.

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat