Vakuutusalalla suuret odotukset uudelta pelastuslailta

Uusi pelastuslaki (379/2011) astui tänään voimaan. Vakuutusalan mielestä lakiin on kirjattu useita myönteisiä muutoksia. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä rajoittaa onnettomuuksien seurauksia.

​- Vakuutusala on ollut pitkään huolestunut erityisesti suurpalojen jatkuvasta lisääntymisestä. Palontutkinta on tärkeä vahingontorjuntaa ohjaava työkalu. Uuden lain mukaan suurpaloissa on tehtävä palonsyyntutkinta. Pidämme velvoitetta hyvänä uudistuksena, kertoo vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta.

Palotarkastustoiminta on kohdistettava riskialtteimpiin kohteisiin pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman avulla. Samalla yhtenäistetään maamme palotarkastustoiminta.

– Uusi laki edellyttää myös rakennuksen omistajalta ja haltijalta entistä parempaa omatoimista varautumista tulipalojen varalta. Myös pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta on tarkennettu, Pekurinen toteaa.

Ihmishenkien suojelu etusijalla

– Suomessa kuolee tulipaloissa edelleen noin sata ihmistä vuodessa. On tärkeää, että uusi pelastuslaki kiinnittää erityistä huomiota sellaisten kohteiden paloturvallisuuteen, joissa henkilöturvallisuus on uhattuna, toteaa Pekurinen. Pelastusviranomainen voi määrätä asennettavaksi automaattisen sammutuslaitteiston esimerkiksi hoitolaitokseen.

Uuden pelastuslain mukaan vastuu pelastustoimen kustannuksista on sillä, jonka velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta. Eräät pelastustoimen suoritteet tulevat jatkossa maksullisiksi. Pelastuslaitos voi siis periä maksun viallisen automaattisen paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä hälytyksestä.

Vakuutusalan kannalta merkittävä uudistus pelastuslaissa on tulitöiden vaarallisuuden korostaminen. Tulityön oikeaoppinen toteutus on kuvattu vakuutusalan suojeluohjeissa.