Vakuutusalan riskimittaristo päivittyi Solvenssi II -aikaan

Euroopan vakuutusviranomainen (EIOPA) on julkaissut vakuutusalan riskejä arvioivan uudistetun mittaristonsa (Risk Dashboard). Helmikuun lopussa julkaistu arvio ottaa ensi kertaa huomioon Solvenssi II -direktiivin.

EIOPAn mittaristo päivittyy neljännesvuosittain, ja se varoittaa EU:n vakuutussektorin riskeistä ja haavoittuvuuksista, jotka on mitattu riski-indikaattoreilla. Se käyttää hyväkseen tietoa, joka on kerätty yli 90 vakuutusryhmältä ja yli 3 000 yhtiöltä.

”Aikaisemmin mittariston tiedot kerättiin julkisten tietojen lisäksi vain 32 vakuutusryhmältä. Nyt kun harmonisoitua dataa on kaikilta, niin tiedot saadaan kattavasti ja luotettavasti koko vakuutusalalta. Mittaristo kuvaa siis nyt paremmin koko alan riskejä,” sanoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Inna Aaltonen.

Viime vuoden alussa voimaan tullut Solvenssi II -vakavaraisuussääntely yhdenmukaistaa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, vastuuvelan laskennan ja vakavaraisuusvalvonnan. Tarkoitus on parantaa vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja korvauksensaajien turvaa ja sisämarkkinoiden toimintaa.