Vakuutusalan toiminta täydennettiin yksiin kansiin

Vakuutusyhtiö on riskinjakamisen foorumi. Kaikkein suurin taloudellinen riski liittyy aikaan, kun vakuutusmaksut on sijoitettu odottamaan aikaa, jolloin ne tarvitaan vakuutuskorvausten maksua varten. Tästä ajasta kertoo FINVAn julkaisema uutuusteos.

Vakuutustalous – Vakuutusyrityksen riskienhallinta, tilinpäätös ja vakavaraisuus -teos on Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtajan Esko Kivisaaren kuvaus riskienhallinnan keskeisestä roolista vakuutusyrityksen toiminnassa. Riskienhallinnan pohjalle rakennetaan myös yrityksen vakavaraisuuden hallinta, jonka säännökset uudistuivat vuonna 2016 Solvenssi II -direktiivin pohjalta. Teos siis pohtii vakavaraisuutta tuoreen lainsäädännön pohjalta.

Kirjan tilinpäätöstä käsittelevästä osuudesta vastaa finanssitalouspäällikkö Marja-Liisa Kahola.

Vakuutusyritys kerää siis vakuutusmaksuja ja maksaa myöhemmin korvauksia. Väliaikana yhtiön on huolehdittava siitä, että kerätyt varat on sijoitettu hyvin ja ne riittävät odotettuihin tuleviin korvauksiin. Kirja käsittelee tätä väliaikaa.

”Vakuutus voidaan myös mieltää toiminnaksi, jossa riskin luonne muutetaan. Vakuutuksenottajan vahinkoriski esimerkiksi talon palamisesta muuttuu vastapuoliriskiksi”, Kivisaari kirjoittaa kirjan johdannossa.

Vakuutustalous-kirjan on tarkoitus muodostaa vakuutusalan perusteosten Vakuutusopin ja Vakuutuslainsäädännön kanssa kokonaisuus, jonka avulla on mahdollista saada kattava kuva vakuutusalan toiminnasta.