Vakuutusalan tulevaisuusvuoropuhelulla ennakoidaan työelämän muutoksia

Tulevaisuusvuoropuhelulla ennakoidaan, millaiseksi työskentelytavat muuttuvat ja mitä muutokset tarkoittavat esimerkiksi itsensä johtamisen, oman työn järjestelyjen, uuden oppimisen ja urakehityksen kannalta. Kuva: Shutterstock
  • Vakuutusalalla jatketaan tulevaisuutta luotaavaa Vakuuttava työ 2030 -hanketta.
  • Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta.
  • Hankkeessa syvennetään alalla tehtävän työn tulevaisuutta koskevaa vuoropuhelua.
  • Mukana ovat Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta, Finanssiala ja alan yritykset.  

Hankkeessa pyritään ennakoimaan, millaiseksi työskentelytavat muuttuvat ja mitä muutokset tarkoittavat esimerkiksi itsensä johtamisen, oman työn järjestelyjen, uuden oppimisen ja urakehityksen kannalta. Lisäksi pohditaan yritysten monimuotoisuuteen liittyviä haasteita ja tuodaan esiin niihin löydettyjä ratkaisuja.

– Vakuutusalalla on käyty rakentavaa vuoropuhelua jo lähes 10 vuoden ajan. Nyt tavoitteenamme on luoda tulevaisuustyötä ja yhteistoiminnan kehittämistä tukeva dialogifoorumi, sanoo Pron yhteyspäällikkö Liisa Halme, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä.

Hanke käynnistyy elokuussa ja päättyy ensi vuoden alussa. Teemoina yhteisissä tilaisuuksissa ovat muun muassa kyberturvallisuus, vastuullisuus, työhyvinvointi ja resilienssi sekä yrityksen että yksilön näkökulmasta. Tarkoituksena on myös tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia työelämään ja syventää työyhteisön monimuotoisuutta koskevaa osaamista.

– Vakuutusalan järjestöjen tulevaisuusvuoropuhelu on ollut esimerkkinä monelle muulle alalle. Olemme esitelleet hankettamme myös EU-tason sosiaalidialogissa, toteaa neuvottelujohtaja Anu Sajavaara Paltasta.

– Jatkamme hyvää yhteistyötä ajankohtaisilla ja kunnianhimoisilla aiheilla tavoitteenamme innostaa osapuolia aktiiviseen vuoropuheluun ja hyvien käytäntöjen jakamiseen työpaikkatasolla, täydentää kehitysjohtaja Katja Repo Finanssialasta.

Vakuuttava työ 2030 -hankkeen toteutuksesta vastaavat Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta ja Finanssiala. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta valtakunnallisesta TYÖ2030-ohjelmasta, jolla tähdätään uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen, uuden teknologian hyödyntämiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätiedot

Liisa Halme, p. 050 424 5301
projektipäällikkö
Ammattiliitto Pro ry

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja