Vakuutusasiakkaat tyytyväisiä korvauksiin

Finanssialan Keskusliiton tuoreen vakuutustutkimuksen mukaan valtaosa vakuutusasiakkaista on tyytyväisiä vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn. Asiaa kysyttiin tutkimuksessa sellaisilta henkilöiltä, jotka vuoden sisällä olivat hakeneet korvausta sattuneesta vahingosta.

​Vastaajista 88 prosenttia piti saamaansa korvausta vakuutusehtojen mukaisena ja 84 prosentin mielestä se vastasi sattunutta vahinkoa. Myös korvauskäsittelyn nopeuteen oltiin tyytyväisiä. Vastaajista lähes 90 prosenttia koki saaneensa vahinkotilanteessa hyvää ja nopeaa palvelua. Sattuneista vahingoista yli 90 prosenttia korvataan suoraan haetun mukaisesti.

Tyypillisin asiointikanava vakuutusasioissa on internet. Lähes puolet vastaajista kertoi hoitavansa tavallisimmin vakuutusasioitaan netissä. Korvaushakemuksista lähes 60 prosenttia tehdään netin välityksellä. Seuraavaksi tärkein asiointikanava on puhelin. Netin ja puhelimen käyttö asiointikanavana on yleistynyt edellisistä vuosista huomattavasti.

Vakuutustutkimuksen haastattelut on toteuttanut IROResearch Oy nettipaneelissaan. Tutkimukseen vastasi huhtikuussa tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista. Otos on valtakunnallisesti edustava.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat