Vakuutuskaupan asiakaslähtöisyys kirjataan lakiin

Syksyllä voimaantuleva laki uudistaa vakuutusten myynnin menettelytapoja ja tiedonantovelvoitteita. EU-sääntelyyn pohjautuvan uuden lain tarkoituksena on vahvistaa asiakkaansuojaa. Sääntely koskee kaikenlaisten vakuutusten myyntiä eri kanavista, myös esimerkiksi verkkokauppaa ja asiamiesmyyntiä. Yksinkertaistettuna vakuutuksentarjoajan on aina toimittava asiakkaan edun mukaisesti – myös eturistiriitatilanteissa. Uusia vakuutuksia suunniteltaessa tulee käyttöön uudet tuotehallintaa koskevat säännökset.

Laki määrää, että asiakkaan tarpeet on selvitettävä ennen vakuutuksen myymistä ja mahdollisten eturistiriitojen varalta on luotava sisäiset järjestelyt. Myös myyjien ammattitaitovaatimuksia täsmennetään. Laki koskee henkilö- ja vahinkovakuutusta sekä ensivakuutusta ja monilta osin jälleenvakuutusta.

Vahinkovakuutusten keskeisistä ominaisuuksista annetaan jatkossa tiivistetty ja yksinkertainen avaintietolomake. Sijoitusvakuutusten sääntelyä yhtenäistetään muiden sijoitustuotteiden myynnin menettelytapasääntelyn kanssa. Uudistettu sijoituspalvelulaki tuli voimaan tämän vuoden alussa.

”Finanssialan kannalta on hyvä, että sääntely yhtenäistyy muiden sijoituspalveluiden myynnin sääntelyn kanssa”, sanoo Finanssialan EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta.

Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki sekä siihen liittyvät tarjoamista koskevat säännökset tulevat voimaan lokakuun alussa.