Vakuutusmarkkinoilla sulautettiin ja yhdistyttiin – tulokset jatkoivat maltillista kasvuaan

Vakuutusyhtiöiden liikevoitot säilyivät viime vuonna hyvinä, samoin kokonaistulokset, selviää Finanssiala ry:n kokoamasta Vakuutusvuosi 2017 -julkaisusta. Yhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 2 prosenttia ja oli 23 miljardia euroa.

Vuosi 2017 oli vakuutusyhtiöille kokonaisuutena hyvä. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli edellistä parempi erityisesti osakemarkkinoilla. Merkittäviä tapahtumia vakuutusmarkkinoilla oli If Vahinkovakuutusyhtiön sulauttaminen ruotsalaiseen emoyhtiöön ja Eteran yhdistyminen Ilmariseen tämän vuoden alusta. Ilmarisen ja Eteran muodostama yhtiö on asiakasmäärällä ja vakuutusmaksutulolla mitattuna Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja.

Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 9 prosenttia ja oli 89 miljardia euroa. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli yhteensä 149 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoden lopusta oli 3 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä maksettiin 22 miljardia euroa. Kasvua oli 2 prosenttia.

Vakuutusyhtiöiden maksamien korvausten summa on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008.

Vuoden 2017 lopussa Suomessa toimi 50 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 35, henkivakuutusyhtiöitä 9 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 6. Yhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 9 600 ihmistä. Määrä kasvoi edellisvuodesta 87 työntekijällä.