Vakuutusosaamista tuotu yli 2000 nuorelle – lisää tulossa

Vakuutustyöpajoja vetävät koulutuksen saaneet nuoret työpajaohjaajat. Nuoret kuuntelevat mielellään lähellä omaa ikäänsä olevia. Kuva: Nuorten Akatemia

Finanssiala on tarjonnut päättyneen vuoden aikana vakuutustietämystä noin 2200 nuorelle eri puolilla Suomea. Vakuuttaak (k) o?- työpajoissa käydään läpi Suomen yksityistä ja julkista vakuutusjärjestelmää. Kouluista saatu palaute on ollut kauttaaltaan myönteistä – pajoja on kehuttu konkreettisiksi ja nuorten elämää lähellä oleviksi. Hyvien kokemusten myötä pajoja rahoitetaan 50 kappaletta lisää.

​Menneen vuoden aikana Nuorten Akatemian pitämiä vakuutustyöpajoja pidettiin yhteensä sata kappaletta 15 paikkakunnalla. Lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja yläkouluissa pidettyjä maksuttomia 90 minuutin mittaisia toiminnallisia pajoja on kiitelty kovasti. Opettajilta kerätty palautekeskiarvo oli viisiportaisella asteikolla 4,2.
”Konkreettiset keissit sopivat lukiolaisille, ja niitä voi jatkossa korostaa lisääkin, niin reppuun jää ihan uusia juttuja herättämään ajatuksia”, todettiin eräässä avopalautteessa.
”Vakuutusaihe sopii lukion taloustietoon erinomaisesti. Opetussuunnitelma ohjaa enemmän makrotalouden aiheisiin, mutta mikrotalouden ilmiöt tulevat opiskelijoita lähemmäs. Tämä oli heille ja heidän elämäänsä räätälöityä asiaa. Erinomainen lisä taloustiedon kurssille!”, luki toisessa palautteessa.

50 työpajaa lisää – kehitystyötä jatketaan

”Hyvä palaute osoittaa, että vakuutusasioiden opettamiselle on tarvetta. Kokemukset ovat olleet niin hyviä, että rahoitamme alkavan vuoden aikana 50 työpajaa lisää. Ne ovat saatavilla kaikille peruskoulujen yläluokille ja toiselle asteelle”, kertoo pajoja Finanssiala ry:ssä suunnitellut asiantuntija Jussi Karhunen.

Kehitettävääkin löytyy. Viime vuoden aikana tuli ilmi muun muassa tarve selkokielistää joitakin työpajojen materiaaleja ja tuottaa tiivis selkokielinen vakuutussanasto, sillä pajaa ovat hyödyntäneet myös esimerkiksi maahanmuuttajien opetusryhmät. Lisäksi Nuorten Akatemia kerää alkuvuonna haastatteluin palautetta niiltä opettajilta, jotka eivät ole pajaa tilanneet.

”Nuorten Akatemia on joutunut tekemään työpajojen markkinoimiseksi hartiavoimin töitä. Kun pajoja on päästy kouluihin pitämään, on niillä ollut erinomainen vastaanotto, kuten palautteista käy ilmi. Vakuutusasiat kenties koetaan kouluissakin hieman etäisiksi”, Karhunen kertoo syitä pajojen kehitystyölle.

Olennaisessa osassa työpajoissa on tuoda ilmi, millaisten asioiden varalta meidät on vakuutettu ilman, että asiaa tarvitsee itse hoitaa, ja mitkä vakuutukset taas on nimenomaan osattava hoitaa itse. Läpi käydään myös vakuutuksen ideaa ylipäänsä ja vakuutuspetoksia. Työpajoja vetävät Nuorten Akatemian kouluttamat nuoret työpajaohjaajat.
Työpajat ovat varattavissa Nuorten Akatemian verkkosivuilta. Myös kaikki työpajojen materiaalit ovat verkossa vapaasti saatavilla. Työpajojen sisältöä on ollut tekemässä Finanssiala ry:n lisäksi Kela ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Pajat ovat kokonaan Finanssiala ry:n rahoittamia.