Vakuutussopimuksia koskeva IFRS 17 -standardi lykkääntyy vuoden 2023 alkuun

Uusi kansainvälinen vakuutussopimuksia koskeva standardi IFRS 17 Vakuutussopimukset (IFRS 17 Insurance Contracts) lykkääntyy parilla vuodella. Alun perin tilinpäätöksien vertailukelpoisuutta kohentavan standardin piti tulla voimaan vuoden 2021 alussa.

​IFRS 17 -standardi yhtenäistää vakuutussopimuksia koskevaa vakuutusvastuun laskentaa. Uuden standardin tavoitteena on antaa nykyistä relevantimpaa tietoa vakuutusyhtiön taloudellisesta asemasta ja kannattavuudesta. Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja parantaa yhtiöiden tilinpäätösten vertailukelpoisuutta.

Standardin voimaantulon lykkääntyminen ei ole Finanssiala ry:n johtavan asiantuntijan Iriina Laihon mielestä mitenkään huono asia. Ala on antanut kesällä 2019 lausuntokierrokselle tulleeseen esitykseen useita muutosehdotuksia. Muutosehdotuksia työstetään vielä, joten yhtiöille annettu lisäaika tulee tarpeeseen.

”IFRS 17 on erittäin monimutkainen kokonaisuus, ja lykkääminen antaa vakuutusyhtiöille enemmän aikaa kehittää järjestelmiänsä vastaamaan uutta standardia”, Laiho toteaa.

Lue lisää vakuutusalan kattojärjestön Insurance Europen tiedotteesta.