Vakuutussopimuksia koskeva uusi tilinpäätösstandardi julkaistiin

Uusi kansainvälinen vakuutussopimuksia koskeva tilinpäätösstandardi IFRS 17 Vakuutussopimukset (IFRS 17 Insurance Contracts) julkaistiin torstaina 18.5. Uuden standardin tavoitteena on antaa nykyistä relevantimpaa tietoa vakuutusyhtiön taloudellisesta asemasta ja kannattavuudesta. Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja parantaa yhtiöiden tilinpäätösten vertailukelpoisuutta.

International Accounting Standards Boardin (IASB) valmisteleman IFRS 17 –standardin julkaisua voi pitää varsinaisena merkkipaaluna, sillä sitä on valmisteltu jo 20 vuotta. Finanssitalouspäällikkö Marja-Liisa Kahola Finanssiala ry:stä (FA) pitää pitkäkestoisen urakan maaliintuloa hyvänä asiana, vaikka huoliakin on.

”Keskustelua on herättänyt muun muassa se, huomioiko standardi riittävästi vakuutusyhtiön liiketoimintamallin. Lisäksi IFRS 17 mukainen laskenta on jossain määrin erilaista kuin vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävän Solvenssi II:n laskenta. Vastuuvelka on näissä siten keskenään erisuuruinen”, Kahola sanoo.

Kaholan mukaan IFRS 17 -standardi yhtenäistää vakuutussopimuksia koskevaa vakuutusvastuun laskentaa, sillä se ei enää salli kansallisia vakuutusvastuun laskentasääntöjä. IFRS-tilinpäätöksessä vakuutusvastuun arvostus muuttuu käyvän arvon mukaiseksi.

Jotta IFRS 17 -standardi tulee osaksi EU-lainsäädäntöä, tarvitaan sille vielä EU:n hyväksyntä. Tämä prosessi vienee aikaa 9-12 kuukautta. Standardi tulee voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Suomessa se koskee pakollisena vain listattujen yhtiöiden konsernitilinpäätöksiä. IFRS 17 korvaa vuonna 2004 julkaistun väliaikaiseksi tarkoitetun IFRS 4 –standardin.

”Standardi ei näillä näkymin koske moniakaan suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Koska standardin soveltaminen aiheuttaa isoja kustannuksia, on todennäköistä, että vakuutusyhtiöt eivät vapaaehtoisesti halua siirtyä IFRS-konsernitilinpäätösten laatimiseen. Erillistilinpäätökset on lain mukaan laadittava suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten mukaan”, Kahola toteaa.