Vakuutussopimusten uusi standardi avaa yhtiöiden taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta

Kuva: Shutterstock
  • Uusi kansainvälinen vakuutussopimuksia koskeva standardi IFRS 17 Vakuutussopimukset (IFRS 17 Insurance Contracts) tulee voimaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta
  • Standardi yhtenäistää vakuutussopimuksia koskevaa vakuutusteknisen vastuuvelan laskentaa.
  • Tavoitteena on antaa nykyistä relevantimpaa tietoa vakuutusyhtiön taloudellisesta asemasta ja kannattavuudesta.
  • Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja parantaa yhtiöiden taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta.

IFRS 17 (International Financial Reporting Standards) korvaa IFRS 4:n (Vakuutussopimukset) -standardin. IFRS 17- standardin tavoitteena on varmistaa, että yhtiöt antavat relevanttia tietoa vakuutussopimusten taloudellisesta luonteesta ja yhdessä muiden IFRS-standardien kanssa antaa vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä oikean ja riittävän kuvan. Informaation avulla taloudellisen tiedon käyttäjät voivat paremmin arvioida yhtiöiden taloudellista tilaa, tehokkuutta ja kassavirtoja.

Finanssiala ry (FA) tervehtii ilolla vakuutussopimuksia koskevaa IFRS 17 -standardia, joka tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Standardia lykättiin muutamaan otteeseen, ja FA:n johtava asiantuntija Iriina Laiho on tyytyväinen, että monimutkainen kokonaisuus tehtiin huolella valmiiksi.

”Viimeisin tiukka EU-tasoinen parannus oli se, että vuosikohorteille on mahdollistettu vapaaehtoinen carve-out-menettely. Tämä helpottaa erityisesti henkiyhtiöitä, sillä vakuutusten suuritöinen luokittelu vuosikohortteihin ei olisi tuonut juuri mitään lisää informaatioarvoa taloudellisten tietojen loppukäyttäjille.”

Uuden standardin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja tehdä eri vakuutusyhtiöiden taloudelliset tiedot paremmin vertailukelpoisiksi maailmanlaajuisesti.

”Uutta standardia on valmisteltu reilut 20 vuotta. Vanha IFRS 4 -standardi oli melko epämääräinen ja liian väljä,” Laiho toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan