Vakuutusten hinnoitteluperusteet muuttuvat joulukuussa

Vakuutusten hinnoitteluperusteet muuttuvat 21.12. alkaen. Syynä on EU-tuomioistuimen antama tuomio, jonka vuoksi sukupuolta ei enää jatkossa saa huomioida vakuutusriskien hinnoittelussa tai etuuksissa.

​Muutos koskee kaikkia kuluttajien ottamia vapaaehtoisia henkilövakuutuksia, kuten tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksia. Myös liikenne- ja autovakuutusten hinnat voivat muuttua. Uudistuvissa vakuutussopimuksissa hinnoittelu muuttuu 21.12. alkaen asteittain sopimuskauden vaihtuessa.

Vakuutusyhtiöt tiedottavat hintamuutoksista omille asiakkailleen. Muutoksen vuoksi kuluttajien ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä. Voimassa olevien vakuutusten turvaan muutos ei vaikuta.

Johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta Finanssialan Keskusliitosta kertoo, että sukupuoli on iän ohella keskeisin vakuutusten riskiin vaikuttava tekijä ja sen merkitys voidaan myös selvästi tilastollisesti osoittaa. EU-tuomioistuimen mielestä sukupuolen käytön sallinut, tasa-arvoa koskenut direktiivin säännös oli kuitenkin lakiteknisesti ongelmallinen EU:n perustamissopimuksen tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden näkökulmasta. Tuomioistuimen tuomio pakottaa siten vakuutusyhtiöt muuttamaan hinnoitteluperusteitaan.

”Muutos on vakuutuksenottajan kannalta valitettava. Terveen vakuutustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on, että vakuutusmaksun tulee vastata riskin suuruutta. Sekä suomalaiset että kansainväliset tutkimukset osoittavat selvästi, että esimerkiksi elintavat ja sosioekonomiset tekijät eivät poista sukupuolesta aiheutuvia eroja muun muassa eliniän odotteessa ja sairastavuudessa”, Pekonen-Ranta sanoo.

”Kun vakuutusyhtiöt joutuvat jatkossa käyttämään karkeampaa riskinarviointia, myös vakuutusten maksutaso joudutaan asettamaan enemmän varman päälle. Lisäksi riskien uudelleenarviointi- ja hinnoittelutyö aiheuttavat kustannuspaineita. Vakuutustuotteesta riippuen maksut voivat joko nousta tai laskea.”

Mari Pekonen-Ranta muistuttaa kuitenkin, ettei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä, vaikka oman vakuutuksen hinta jonkin verran nousisikin.

”Kannattaa ottaa huomioon, että uudessa vakuutuksessa esimerkiksi jo tiedossa olevat sairaudet ja vammat rajataan yleensä pois vakuutuksen korvauspiiristä. Vertailla ja kilpailuttaa toki aina kannattaa.”

Tuomioon liittyvä vakuutusyhtiölain muutosehdotus on eduskunnan toisessa käsittelyssä huomenna 20.11.2012.

Lisätiedot:
johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta, puh. 020 793 4213
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat