Vakuutustutkimus 2010: Moni matkalainen luulee virheellisesti valtion tulevan apuun hätätilanteessa

​Läheskään kaikki suomalaiset eivät ota matkavakuutusta matkustaessaan. Sen sijaan kotivakuutus näyttää yleistyvän erityisesti nuorten ja vuokralla asuvien keskuudessa.

Finanssialan Keskusliiton teettämän vakuutustutkimus 2010:n mukaan 69 prosentilla suomalaisista on henkilövahingot kattava vakuutus matkustaessaan. Huomattava osa matkaajista luottaa edelleen hyvään tuuriin ja valtion apuun.

– Liian moni, vakuutustutkimuksen mukaan peräti 38 prosenttia, uskoo virheellisesti Suomen valtion järjestävän tarvittaessa kotiinkuljetuksen matkalla sattuneen vakavan sairauden tai tapaturman kohdatessa. Opiskelijoista jopa 45 prosenttia matkustaa pääsääntöisesti ilman vakuutusturvaa, kertoo johtaja Risto Karhunen Finanssialan Keskusliitosta.

Matkavakuutusta pidetään kuitenkin tarpeellisempana kuin mitä sen yleisyydestä voi päätellä. Peräti 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, että matkasairaudet ja –tapaturmat kattava matkavakuutus pitäisi olla voimassa aina, kun matkustetaan.

Vuokralla asuvilla yhä useammin kotivakuutus

Kotivakuutus on yleisin kaikista vapaaehtoisista vakuutuksista. Vakuutustutkimukseen vastanneista 83 prosenttia kertoi omistavansa sellaisen. Osuus on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2008.

Vuokralla asuvilla on yleisesti ottaen selvästi harvemmin kotivakuutus kuin omistusasunnossa asuvilla. Kotivakuutus on kuitenkin yleistynyt kahdessa vuodessa vuokralla asuvien keskuudessa merkittävästi. Vuonna 2008 vain 54 prosentilla heistä oli kotivakuutus. Nyt osuus on noussut 68 prosenttiin. Koska suurin osa nuorista asuu tyypillisesti vuokralla, on osuus myös nuorten keskuudessa noussut selvästi. Omistusasunnossa asuvilla kotivakuutus on 95 prosentilla.

Risto Karhunen toteaa, että vuokranantajat edellyttävät vuokralaiselta yhä useammin vakuutuksen ottamista. Se lieneekin yksi syy, miksi entistä useammalla vuokralla asuvalla on kotivakuutus.

– Monesti vuokralla asuvat luulevat joko asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksen tai vuokranantajan vakuutuksen korvaavan myös vuokralaisen omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Näin ei kuitenkaan ole. Vuokralainen tarvitsee aina oman kotivakuutuksen irtaimen omaisuutensa turvaksi.

Omaisuudenturvan lisäksi kotivakuutus sisältää myös vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.

Korvausmenettelyyn ollaan tyytyväisiä

Valtaosa vakuutustutkimuksen vastaajista on tyytyväisiä vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn. Asiaa kysyttiin tutkimuksessa sellaisilta henkilöiltä, jotka vuoden sisällä olivat hakeneet korvausta sattuneesta vahingosta.

Vastaajista 84 prosenttia arvioi korvauksen olleen vakuutusehtojen mukainen ja vastanneen sattunutta vahinkoa (82 %). Myös korvauskäsittelyn nopeuteen ollaan tyytyväisiä. Vastaajista 85 prosenttia koki saaneensa vahinkotilanteessa hyvää palvelua ja 84 prosentin mielestä korvaushakemus käsiteltiin viivytyksettä. Sattuneista vahingoista 94 prosenttia korvattiin haetun mukaisesti.

Vakuutustutkimus 2010:n toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti noin tuhatta 15 – 79 –vuotiasta suomalaista. Aikaisemmat vakuutustutkimukset ovat vuosilta 2000, 2004 ja 2008

Lisätiedot:
Johtaja Risto Karhunen, vahingontorjunta ja turvallisuus, puh. 020 793 4234
Vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta, puh. 020 793 4213
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat