Vakuutusyhtiöiden kriisinhallinta samaan muottiin

Eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmat halutaan yhdenmukaisiksi, tiedottaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA. EIOPAn mukaan vaihtelevien rakenteiden saattaminen yhdenmukaisiksi ja hiotut lähestymistavat helpottavat yhteistyötä maiden välillä.

EIOPA rajoittaisi toimet vähimmäisharmonisointiin, ja ne koskisivat vain Solvenssi II -direktiivin kattamia henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä. Siten työeläkevakuutusyhtiöt kuten muutkin työeläkelaitokset ovat eurooppalaisen sääntelyn ulkopuolella. EIOPAn kanta on merkittävä, mutta varsinaisen sääntelyn osalta aloitteen tekee EU:n komissio. Valmistelun aloittamisen aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon.

”Toivottavasti komissio huomioi Solvenssi II:n sisältämän runsaan riskinhallintasääntelyn”, huomauttaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Inna Aaltonen. ”Soveltamisen kohteena tulee myös olla vain systeemisesti merkittäviä ja kansainvälistä toimintaa harjoittavia yhtiöitä.”

Aaltosen mielestä on hyvä, ettei EIOPA ehdota uusia vakavaraisuusrajoja, joiden alittuessa vakuutusyhtiön toimiin puututtaisiin. ”Samalla on tärkeää, että Solvenssi II:n asettamien rajojen alapuolella valvojan toimet on hyvin määritelty.”

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo aiemmin käynnistänyt työeläkelaitosten selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön uusimisen. Tätä tehdään täysin suomalaisista lähtökohdista.

”On hyvä, että aiempaa paremman lainsäädännön valmistelu on aloitettu. EIOPA:n ehdotuksista saattaa löytyä virikkeitä myös tähän työhön”, Aaltonen sanoo.