Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset reilussa kasvussa viime vuonna

Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset kasvoivat vuonna 2019. Esimerkiksi vahinkovakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia 3,4 miljardia euroa, mikä on yli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Yhtiöiden sijoitukset tuottivat hyvin, ja viime vuoden talouskasvu kohensi yhtiöiden maksutuloa.

Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 11 prosenttia ja oli 26,1 miljardia euroa. Maksutulolla tarkoitetaan vakuutuksenottajien yhteenlaskettuja vakuutusmaksuja. Korvauksia ja eläkkeitä maksettiin 27,0 miljardia euroa. Niiden kasvu edellisvuodesta oli 16 prosenttia.

”Suurin syy kasvaneisiin korvauksiin olivat poikkeavan suuret takaisinostot henkivakuutuksessa. Vahinkovakuutuksessa korvauskulut kasvoivat, kun alhaalla pysytelleet markkinakorot vaikuttivat alentavasti myös yhtiöiden laskuperustekorkoihin. Näiden syiden takia henki- ja vahinkoyhtiöiden kannattavuus heikentyi”, avaa Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kuitenkin yhtiöille erinomainen. Osakekurssit nousivat vahvasti vuoden aikana, ja yhtiöt saivat sijoitustoiminnalla paikattua varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuuden laskua. Sijoitusten tuotto oli 11 prosenttia. Suurimmat voitot kirjattiin osakesijoituksista.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa toimi 47 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 33, henkivakuutusyhtiöitä 10 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 4. Yhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 9 823 työntekijää. Määrä kasvoi edellisvuodesta 136 ihmisellä.

Tutustu Vakuutusvuosi 2019 -julkaisuun.