Vakuutusyhtiöiden maksutulo kymmenen prosentin kasvussa

Finanssialan Keskusliiton (FK) julkaisema arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä kertoo, että vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvanee tänä vuonna noin kymmenellä prosentilla. Maksutuloa kertynee noin 22,2 miljardia euroa.

​Sijoitussidonnaisten säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten (sijoitussopimusten) myynti on vilkastunut vuoden aikana huomattavasti. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulon odotetaankin kasvavan peräti 44 prosenttia 5,6 miljardiin euroon. Vuosien varrella lukuisista verokohtelun muutoksista kärsinyt yksilöllisten eläkevakuutusten kysyntä ja myynti on sen sijaan lähes loppunut. Tammi – lokakuussa uusia sopimuksia tehtiin vain vajaat 700 kappaletta, mikä on 90 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vahinkovakuutuksen maksutulon arvioidaan kasvavan 4,3 miljardiin euroon, jossa lisäystä on noin kuusi prosenttia. Maksettujen korvausten määrä pysynee suunnilleen edellisvuoden tasolla, eli noin 2,7 miljardissa eurossa. Marraskuisen Eino-myrskyn vahingot eivät vielä ole mukana tilastoissa. FK on aikaisemmin arvioinut niistä maksettavien korvausten määräksi noin 30 miljoonaa euroa.

Työeläkeyhtiöiden sijoitukset tuottivat syyskuun loppuun mennessä käyvin arvoin laskettuna keskimäärin 5,5 prosenttia. Parhaimmat, yli kymmenen prosentin tuotot saatiin osakesijoituksista. Maksutulo kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna prosentilla 12,4 miljardiin euroon. Niukaksi jäänyttä nousua selittää heikon työllisyyskehityksen lisäksi se, että eläkemaksu säilyi tilapäisen alennuksen vuoksi samalla tasolla kuin edellisvuonna.