Vakuutusyhtiöiden positiivinen vire jatkui

Vuosi 2016 oli vakuutusyhtiöille kokonaisuutena positiivinen, ja liikevoitot olivat edelleen hyviä. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli edellisvuotta parempi, ja osakemarkkinatkin kehittyivät hyvin loppuvuotta kohti.

Yhtiöiden liikevoitot säilyivät edellisvuoden hyvällä tasolla. Yhteenlaskettu maksutulo pieneni 6 prosenttia 23 miljardiin euroon. Sijoitusten tuotto oli 5 prosenttia, ja suurimman sijoituskohteen, osakkeiden ja osuuksien, markkina-arvo kasvoi edellisvuodesta 9 prosenttia 81 miljardiin euroon. Yhteenlaskettujen sijoitusten arvo oli 145 miljardia euroa, jossa kasvua oli 3 prosenttia.

Korvauksia ja eläkkeitä maksettiin 22 miljardia euroa. Niiden kasvu oli 5 prosenttia.

Viime vuoden lopussa Suomessa toimi 52 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 36, henkivakuutusyhtiöitä 10 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 6. Yhtiöissä työskenteli keskimäärin runsaat 9 500 ihmistä, mikä on 165 henkeä edellisvuotta vähemmän.