Vakuutusyhtiöiden sijoitukset vuonna 2010

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa vuonna 2010 kuvaava julkaisu on valmistunut. Suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli osakkeet ja osuudet -sijoituserän tuntuva kasvu. Joukkovelkakirjalainojen houkuttelevuus sijoituskohteina laski lähinnä eräiden euroalueen maiden julkistalouden kriisin vuoksi.

Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä säilyi ennallaan, sen sijaan sijoitukset kiinteistöihin kasvoivat lievästi. Kaikkien sijoituserien tuotot olivat positiivisia. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten käypä arvo oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 124 miljardia euroa ja nettotuottoprosentti oli yhdeksän.