Vakuutusyhtiöiden stressitestaus käynnistyi

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EIOPA, on käynnistänyt EU:n laajuiset vakuutusyhtiöiden stressitestit. Testin tarkoituksena on löytää mahdollisia haavoittuvuuksia yhtiöiden toiminnassa. Suomessa Finanssivalvonta (Fiva) ulottaa testit eurooppalaista mallia laajemmaksi. Henkivakuutusyhtiöiden ohella testiin osallistuvat myös vahinkovakuutusyhtiöt.

EIOPA:n stressitesti on tällä kertaa aikaisempaa laajempi. Testissä on mukana 75 prosenttia kunkin maan vakuutusmarkkinoista. Edellisen kerran vuonna 2014 testaus tehtiin 50 prosentille markkinoista. Suomessa Fiva ulottaa testit kaikkiin henkivakuutusyhtiöihin. Testeissä arvioidaan vakuutusalan sietokykyä vakavan epäsuotuisan markkinakehityksen olosuhteissa. Lisäksi testin avulla kartoitetaan tilanteita mahdollisten systeemiriskien kasvuun.

”Haasteellisuutta testiin tuo erityisesti se, että alhaisten korkojen aikana testataan vielä uutta mahdollista laskua”, arvioi johtava asiantuntija Inna Aaltonen Finanssialan Keskusliitosta.

Toisin kuin muualla Euroopassa Suomessa testiin osallistuvat myös isoimmat vahinkovakuutusyhtiöt, koska niiden toiminnassa on yhtäläisyyksiä henkivakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomessa testit osuvat parhaimpaan kesäloma-aikaan. Aaltonen kiitteleekin Fivaa siitä, että Suomessa EIOPAn vastauksille on saatu kaksi viikkoa lisäaikaa heinäkuun loppuun. Kansalliseen stressitestiin osallistuvat vakuutusyhtiöt toimittavat puolestaan vastauksensa Finanssivalvonnalle syyskuun loppuun mennessä. Tuloksia vakuutusyhtiöiden stressitesteistä julkaistaan joulukuussa.