Vakuutusyhtiöiden talouslukuja selkiyttävä standardi lykkäytyy

Vakuutussopimuksia koskeva kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 17 Vakuutussopimukset (IFRS 17 Insurance Contracts) lykkäytyy vuodella. Voimaantulopäivä on tällä haavaa vuoden 2022 alussa. Standardi lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa yhtiöiden tilinpäätösten vertailukelpoisuutta.

IFRS 17 -standardin harmonisoi soveltamisen kohteena olevien sopimusten arvostamisen ja tilinpäätösraportoinnin. Standardia käytetään sopimuksissa, joihin sisältyy merkittävää vakuutusriskiä.

Samalla kun IFRS 17:ää lykätään, siirtyy myös IFRS 9 -standardin käyttöönotto vakuutusyhtiöiden osalta. Tilinpäätösstandardi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (IFRS 9 Financial Instruments) määrittelee rahoitusinstrumenttien, velkojen ja sijoitusten luokittelun ja arvostamisen. IFRS 9 muuttaa myös riskienhallinnan hallinnoinnin vaatimuksia. Standardit halutaan saattaa voimaan samaan aikaan, koska muuten taseen eri puolet eivät olisi samalla periaatteella arvostettuja.

”Lykkäyksen ansiosta kaikki yhtiöt ehtivät varmasti valmistautua standardien tuloon. IFRS 9:kin lykkääminen takaa, että vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksiin ei synny tilinpäätösten laatua heikentävää arvostusongelmaa”, toteaa Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.