Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntely uudistumassa

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta, hallintoa ja valvontaa
kehittävä Solvenssi II-säännöstö on liikahtanut eteenpäin. Euroopan
unionin vakuutusvalvontaviranomainen EIOPA (European Insurance and
Occupational Pensions Authority) on julkaissut luonnosversiot Solvenssi
II-säännöstöön liittyvistä ohjeistaan.

​Ohjeluonnokset sisältävät Solvenssi II-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä ohjeita. EIOPAn mukaan ohjeissa käsitellään keskeisimpiä Solvenssi II:n osia: hallintojärjestelmää ja riskienhallintaa, tiedon välitystä kansallisille viranomaisille sekä sisäisten mallien soveltamista.

Ohjeet tulevat näillä näkymin voimaan heti ensi vuoden alusta lähtien. Ohjeluonnoksia voi kommentoida kesäkuun 19:een päivään saakka. Tarkoitus on, että kommenttikierroksen jälkeen ohjeet viimeisteltäisiin syys–lokakuussa.

Aikataulu on suomalaisittain varsin kireä, sillä osa EIOPAn ohjeistuksesta on sisällöltään sellaisia, että ne vaativat muutoksia vakuutusyhtiölakiin. Mikäli ohjeet valmistuvat kommenttikierrokselta lokakuussa, on lain saattamisella voimaan suomalaisessa lainsäädännössä kiire, mikäli se tahdotaan valmiiksi vuoden alkuun mennessä. EIOPAn antamat ohjeet eivät koske suoraan suomalaisia vakuutusyhtiöitä, vaan Finanssivalvontaa.

Solvenssi II-direktiivi on myöhästynyt parlamentaarisessa päätöksenteossa useaan kertaan. Näillä näkymin koko direktiivin sisältämä säännöstö saadaan virallisesti voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alussa. EIOPAn antamat ohjeet ohittavat siis parlamentaarisen päätöksenteon.