Vakuutusyhtiöillä kelvollinen vuosi

Vahinkovakuutusyhtiöiden vahinkosuhde laski viime vuonna kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle. Vahinkosuhdeluku kertoo, kuinka suuri osa vakuutusmaksujen tuotoista käytettiin korvauskulujen kattamiseen. Myös liikevoitot ja tulokset olivat hyviä.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vahinkosuhde oli viime vuonna 71,9 prosenttia. Vuotta aikaisemmin luku oli 76,2. Luvun lasku johtuu enimmäkseen siitä, että yhtiöt ovat pienentäneet aiemmin kerryttämiään puskureita, joilla varaudutaan tuleviin vahinkoihin.

”Riskit, joihin vahinkoyhtiöt ovat aikaisempina vuosina varautuneet puskureilla, eivät ole realisoituneet. Siksi tämän vuoden turvaksi riittää varoja vanhoista puskureista. Vahinkojen määrässä kokonaisuudessaan ei ole tapahtunut merkittävää kohenemista”, selittää Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Kirsi Suopelto.

Vahinkovakuutuksen maksutulo, 4,5 miljardia euroa, laski lievästi edellisvuodesta. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 3 miljardia euroa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Yhtiöiden liikevoitto säilyi edellisvuoden hyvällä tasolla ja oli yhteensä 767 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, parani 932 miljoonaan euroon.

Henkivakuutuksen maksutulo aleni 28 prosenttia. Suurimmat miinukset olivat sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa.

Työeläkeyhtiöiden maksutulo kasvoi 3 prosenttia 13,6 miljardiin euroon. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi 4 prosenttia 106 miljardiin euroon.

Suomessa toimi viime vuoden lopussa 52 kotimaista vakuutusyhtiötä. Niissä työskenteli keskimäärin runsaat 9 500 ihmistä.

Tarkemmat vahinkolajikohtaiset tilastot julkaistaan toukokuussa.