Vakuutusyhtiöillä positiivinen tulosvuosi 2014

Vakuutusyhtiöiden tulosvuosi 2014 oli
edellisvuoden tapaan varsin positiivinen. Yhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo
kasvoi viisi prosenttia edellisestä, yli 23 miljardiin euroon. Myös yhtiöiden
vakavaraisuus säilyi vahvana. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli hyvä ja sijoitusten
tuotto ylsi keskimäärin lähes seitsemään prosenttiin. Korvauksia ja eläkkeitä
maksettiin yli 20 miljardia euroa, missä kasvua edellisvuoteen on kolme
prosenttia.

​Vahinkovakuutuksessa maksutulo nousi 4,5 miljardiin euroon, mikä on kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Suurin vaikutus maksutulon kasvuun oli muutos potilasvakuutuksen korvausvastuussa, jota yhtiöt täydensivät kertaluoteisesti yli 150 miljoonalla eurolla. Potilasvakuutuksen omavastuisen luonteen vuoksi korvausvastuun täydentäminen johti automaattisesti myös perittävien vakuutusmaksujen nousuun. Vahinkoyhtiöiden yhdistetty kulusuhde heikkeni hieman 96,9 prosenttiin. Korvauksia vahinkovakuutusyhtiöt maksoivat lähes kolme miljardia euroa.

Työllisyyden huono kehitys näkyi erityisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka jäi viisi prosenttia edellisvuotta pienemmäksi ja oli 589 miljoonaa euroa.

Henkivakuutuksessa maksutulo kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta yhteensä lähes kuuteen miljardiin euroon. Erityisesti sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat poikkeuksellisen vahvasti. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi lähes 43 miljardiin euroon. Kasvua edellisvuoteen on 12 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus säästöistä oli jo 63 prosenttia laskuperustekorkoisten säästöjen osuuden pienentyessä vuosi vuodelta.

Vahvasti palkkasummasta riippuvaisen työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi niukat kaksi prosenttia 12,7 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat viime vuonna yhteensä 13,4 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna reilut viisi prosenttia 99,4 miljardiin euroon. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 6,8 prosenttia.

Suomessa toimi viime vuonna 57 kotimaista vakuutusyhtiötä ja 14 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Vakuutusyhtiöt työllistivät lähes 10 900 henkilöä.