Vakuutusyhtiöillä vahva tulosvuosi

Vakuutusyhtiöt tekivät viime vuonna vahvan tuloksen. Yhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi vuodesta 2011 yhdeksän prosenttia päätyen yli 20 miljardiin euroon. Onnistuneen tulosvuoden ansiosta myös yhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja nousi hyvälle tasolle.

​Yleiseen taloustilanteeseen nähden vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta tuotti hyvin erityisesti loppuvuonna. Sijoitusten tuotto oli keskimäärin 8,6 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat yhteensä 18,6 miljardia euroa, mikä on yli seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän.

Sijoitussidonnaiset henkivakuutukset kasvukärkinä

Sekä vahinko-, henki- että työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi viime vuonna reippaasti. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo nousi edellisvuodesta peräti 18 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Maksutuloa kasvattivat erityisesti sijoitussidonnaiset vakuutukset. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi seitsemän prosenttia 34,5 miljardiin euroon. Aikaisempina vuosina perustekorkoisten vakuutussäästöjen osuus on ollut selvästi suurempi kuin sijoitussidonnaisten. Viime vuonna osuudet olivat kuitenkin lähes yhtä suuret. Henkivakuutustuotteista ainoastaan yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo jäi aikaisempaa huonommaksi. Kehitys on ollut samansuuntainen 2010 verouudistuksesta lähtien. Maksutuloa kertyi yhteensä 589 miljoonaa euroa. Eläkevakuutusten uusmyynti kuitenkin vilkastui viime vuoden lopulla, sillä viime vuonna tehtyihin eläkevakuutuksiin säästettyjä varoja voi vielä alkaa nostaa 63-vuotiaana. Tämän vuoden alussa alin nostoikä nousi 68 vuoteen. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna noin 13 400 kappaletta, kun 2011 niitä tehtiin vain 7 700 kappaletta.

Vahinkoyhtiöiden tehokkuus parani

Vahinkovakuutusyhtiöiden tehokkuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde parani viime vuonna peräti kahdeksan prosenttiyksikköä 99,2 prosenttiin. Yhdistetty kulusuhde sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, joista erityisesti vahinkosuhde parani viime vuoden aikana 78,3 prosenttiin. Myös liikekulusuhde, 20,8 prosenttia, oli hieman edellisvuotta parempi. Ilahduttava uutinen viime vuodelta koskee liikennevakuutusta, jossa vakavien ja kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni selvästi. Tilastokeskuksen mukaan liikenneonnettomuuksissa sai surmansa 254 henkilöä, mikä on lähes 40 vähemmän kuin vuonna 2011. Myös loukkaantuneiden määrä väheni lähes 850 henkilöllä vajaaseen 7100:aan. Vahinkovakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi 4,1 miljardiin euroon, jossa kasvua on viisi prosenttia. Korvauksia maksettiin yhteensä 2,7 miljardia euroa, jossa kasvua on puolestaan kuusi prosenttia.

Työeläkeyhtiöillä vahva sijoitusvuosi

Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Viime vuosi olikin työeläkeyhtiöille hyvä sijoitusvuosi. Tuottoa työeläkeyhtiöiden sijoituksille kertyi käyvin arvoin laskettuna 8,2 prosenttia. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 86,5 miljardia euroa, jossa kasvua oli 6,7 prosenttia. Työeläkeyhtiöt kerryttivät viime vuonna maksutuloa 12,3 miljardia euroa. Yli seitsemän prosentin kasvuun vaikuttivat parantunut työllisyys ja palkkasumman vahva kasvu. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat vuonna 2012 yhteensä 12 miljardia euroa.

Vakuutusyhtiöt työllistävät 11 000 henkilöä

Suomessa toimii 43 kotimaista vakuutusyhtiötä ja 25 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Vakuutusyhdistyksiä oli viime vuoden lopussa yhteensä 57. Vuoden 2012 lopussa kotimaiset vakuutusyhtiöt ja –yhdistykset työllistivät lähes 11 000 henkilöä. Määrä on noussut edellisvuodesta noin 200 henkilöllä. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisten vakuutusten suuri osuus maksutulossa. Viime vuonna 68 prosenttia vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta kertyi työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Suomen markkinat ovat myös varsin keskittyneet. Neljän suurimman vahinko- ja henkivakuutusyhtiön tai yhtiöryhmän osuus maksutulosta on yli 85 prosenttia. Sama koskee työeläkevakuutusta. Siellä neljän suurimman yhtiön osuus markkinoista on lähes 91 prosenttia. Vakuutusyhtiöt Suomessa 2012

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat