Vakuutusyhtiöille globaalit vakavaraisuussäännöt

Vakuutusyhtiöt ovat saamassa lisää uusia vakavaraisuusvaatimuksia. Kansainvälinen vakuutusvalvojien järjestö (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) aikoo kehittää vakuutusyhtiöille maailmanlaajuisen säännöstön.

IAIS:n jäsenjärjestöt ovat päättäneet yksimielisesti, että vakuutusyhtiöille kehitetään uusi globaali vakavaraisuussäännöstö. Myös Yhdysvallat on tulossa mukaan säännösten piiriin. Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari Finanssialan Keskusliitosta kertoo, että finanssikriisi on merkinnyt myös muualla kuin Euroopassa panostusta vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntelyyn. Näin on muun muassa Yhdysvalloissa, jossa Dodd-Franck-nimellä tunnetun sääntelyn ansiosta vakuutustoimintaa valvotaan liittovaltiotasolla. IAIS pitää maailmanlaajuisia vakavaraisuusvaatimuksia välttämättöminä, koska yhä useammat vakuutusyhtiöt toimivat maailmanlaajuisesti eikä tällaisia sääntöjä vielä ole. Hanke on jatkoa IAIS:n ja vakausneuvoston (Financial Stability Board, FSB) heinäkuiselle ilmoitukselle, jossa yhdeksän vakuutusyritystä nimettiin globaalien riskiensä puolesta systeemisesti merkittäviksi. Näiden joukossa on viisi eurooppalaista vakuutuskonsernia, mutta ei suomalaisia tai pohjoismaisia vakuutusyhtiöitä.

Uusi vakavaraisuusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019. Sitä ennen mallia testataan parin edeltävän vuoden ajan.

Maailma kulkee Euroopan jalanjäljissä

Eurooppalainen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusdirektiivi, Solvenssi II, on ollut suunnannäyttäjä myös globaalille sääntelylle. Tällä hetkellä Solvenssi II –sääntelyn odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 alussa.

”Tässä vaiheessa on epävarmaa, miten hyvin tuleva globaali säännöstö sopii yhteen eurooppalaisen Solvenssi II:n kanssa. Suomessa vakuutusala on tehnyt jo kovasti valmistelutyötä Solvenssi II:n eteen, joten toivomme, ettei uusi säännöstö kovin paljon poikkea siitä”, Kivisaari sanoo.

Kansainvälinen vakuutusvalvojien järjestö IAIS on vastaavanlainen toimija kuin pankkisektorin Baselin komitea. Euroopan vakuutusvalvontaviranomainen EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) on IAIS:n jäsen.