Vakuutusyhtiöt koetaan asiakasystävällisiksi, mutta tyytyväisyys on laskussa

EPSI Ratingin vakuutustutkimukseen vastanneet kokivat vakuutusyhtiöt asiakasystävällisiksi. Kokonaiskuvassa sekä yksityis- että yritysasiakkaiden tyytyväisyys vakuutusyhtiöönsä on hienoisessa laskussa edellisvuoden nousun jälkeen.

Sekä yksityis- että yritysasiakkaat pitävä vakuutusyhtiöitä asiakasystävällisinä. Tätä mieltä on 79,8 prosenttia yksityisasiakkaista ja 77,9 prosenttia yritysasiakkaista. Eri yhtiöiden välillä ei ole merkittäviä eroja. Noin 40 prosenttia sekä yksityis- että yritysasiakkaista kokevat oman vakuutusyhtiönsä eroavan positiivisesti muista vakuutusyhtiöistä riippumatta siitä, minkä yhtiön asiakas vastaaja on.

Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys vakuutusyhtiöönsä on keskimäärin tasolla 75,1. Yrityspuolen asiakastyytyväisyys on tasolla 73,8. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, ja 75 on erittäin hyvä. Kumpikin luku oli edellisvuonna ennätyksellisen korkealla tasolla.

Tutkimukseen vastasi alkusyksystä runsaat 1 300 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta yksityisasiakasta, sekä vajaat 1 000 yritysasiakasta. Virhemarginaali on alle 2 indeksipistettä suuntaansa