Vakuutusyhtiöt pärjäsivät kohtuullisen hyvin vuoden 2011 talousmyllerryksessä

Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt selvisivät vaikeasta talousvuodesta 2011 kohtuullisen hyvin. Yhtiöt keräsivät maksutuloa yhteensä 19 miljardia euroa, mikä on vain hiukan edellisvuotta vähemmän. Euroalueen talouden epävarmuus heijastui kuitenkin erityisesti yhtiöiden sijoitustoimintaan, jossa tuotot jäivät miinukselle. Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvänä, vaikka heikkenikin hieman.

​Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Myös korvauksia maksettiin aikaisempaa enemmän, yhteensä 2,6 miljardia euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde nousi yli viisi prosenttiyksikköä 107,2 prosenttiin. Suurin syy nousuun oli elinajan pitenemisestä aiheutunut tarve korvausvastuun lisäykseen.

Henkivakuutuksen maksutulo sen sijaan laski yli 32 prosenttia, mutta suurin syy laskuun oli se, että eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja tehtiin viime vuonna huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Vakuutussäästöjen määrä oli vuoden lopussa 32,2 miljardia euroa.

Työeläkeyhtiöiden maksutulo kasvoi viime vuonna 11,5 miljardiin euroon, joka on vajaat kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvua selittää palkkasumman vahva kasvu. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat viime vuonna yhteensä 11,2 miljardia euroa.

Osakemarkkinoiden alamäki vuoden 2011 loppupuoliskolla laski vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvoa yhteensä viisi prosenttia. Sijoituskannan arvo käyvin arvoin laskettuna oli vuoden lopussa 118 miljardia euroa. Kehno sijoitusvuosi vaikutti myös jonkin verran yhtiöiden liikevoittoihin ja kokonaistulokseen.

Viime vuoden lopussa Suomessa toimi 39 kotimaista vakuutusyhtiötä ja 29 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Vakuutusyhdistysten määrä oli 60.


Lisätiedot:
Analyytikko Kimmo Koivisto, puh. 020 793 4257
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat