Vakuutusyhtiöt, poliisi ja pelastuslaitos yhdessä tulta päin

​Vakuutusyhtiöiden asema tulipalojen tutkinnassa on parantunut. Poliisihallituksen tuoreessa ohjeessa vakuutusyhtiöt on huomioitu yhtenä tärkeänä toimijana palojen tutkinnassa. Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain noin 7 500 tulipaloa, ja vuonna 2016 vahinkoja korvattiin 159 miljoonaa euroa.

Vakuutusyhtiöt ovat palojen tutkintaa koskevassa yhteistyössä liimana poliisin ja pelastusviranomaisten välissä muun muassa nostamassa aktiivisuutta, jolla pelastusala ilmoittaa epäselvistä tulipaloista. Päänvaivaa palotorjunnassa tuottavat erityisesti suurpalot. Noin sata suurpaloa aiheuttaa yli puolet palovahinkojen korvauksista. Suurpalojen tutkintaan kannattaisi siis panostaa, toteaa Finanssiala ry:n vahingontorjunnasta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Risto Karhunen.

“Tutkimalla ja syttymissyiden selvittämisellä voidaan ehkäistä tulipaloja, tarkastella suojeluohjeiden vaikutuksia, suunnata vakuutuskorvaukset oikein, sekä selvittää ja torjua rikoksia”, Karhunen luettelee. Suojeluohjeet ovat vahinkovakuutuksiin liittyviä ohjeita, joita vakuutuksenottajan on noudatettava. Niillä yritetään ehkäistä vahinkojen syntymistä.

Muutama vuosi sitten poliisijohto linjasi, ettei poliisi enää tutki sellaisia paloja, joissa ei epäillä rikosta. Syynä linjaukseen oli resurssipula. Sittemmin käytäntöä muutettiin, ja palonsyyn tutkinta säilyi poliisin velvollisuutena.

“Tulipaloissa rikoksen mahdollisuutta ei voi sulkea pois heti palopaikalla”, Karhunen huomauttaa. “Usein vasta tekninen tutkinta paljastaa tahallaan sytytetyn palon.”

Vuosittain poliisi tutkii noin 1 200 paloa, joiden syttymissyy on epäselvä. Lisäksi poliisi tutkii kaikki palot, joissa jo alkutoimien perusteella voidaan epäillä rikosta. Pelastusviranomaisten rekisteristä selviää, että Suomessa sytytetään vuosittain tahallaan noin 1 850 tulipaloa.